زلال احکام به وبلاگ احکام خوش آمدید ورود شما را خیر مقدم می گویم. http://ahkam.mihanblog.com 2020-09-24T05:59:55+01:00 text/html 2012-01-29T07:10:07+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده مسجد مرکز سیاست اسلام است http://ahkam.mihanblog.com/post/128 <SPAN lang=FA> <P dir=ltr align=right>مسجد ، نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسلامی ما ، بلکه در نقاط مختلف عالم و در طول تاریخ ، منشا آثار بزرگ و نهضتها و حرکات اسلامی بزرگی شده است </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>. </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>– </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>مثل کشور الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه‌ی نظامی استعمار فرانسویها بودند </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>– </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>از مساجد شروع شد ، که به پیروزی هم رسید و کشورها استقلال پیدا کردند </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>. </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>انقلاب در این کشورها هم ، آن روزی رو به شکست رفت و دوباره ملتها استقلال خودشان را از دست دادند که رابطه‌ی خود را با مساجد و با دین و ایمان مساجد قطع کردند </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>.</P></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=ltr align=right>در صدر اسلام هم ، در زمان نبی مکرم اسلام </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>( </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>صلی ا</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>… </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>علیه و آله و سلم </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>) </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>و همچنین در زمان حکومت با برکت امیرالمومنین </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>( </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>علیه الصلاه و السلام </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>) </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>، مسجد مرکز همه‌ی تصمیم گیریهای مهم و کارهای بزرگ بود</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>. </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>نمی‌خواهیم از لحاظ وضع زمان ، مسجد امروز را به مسجد کوفه‌ی زمان امیرالمومنین تشبیه کنیم ؛ زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است</SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>. </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>به طور کلی مسجد به عنوان یک پایگاه دین، عبودیت </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>. </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>معرفت ، می‌تواند برای جوامع اسلامی منشا و سر آغاز حرکت بزرگ و برکات ماندگار باشد </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>.</P></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=ltr align=right>یکی از علل پیروزی این انقلاب مبارک در ایران اسلامی </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>– </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>و یا لااقل سهولت این پیروزی </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>– </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند؛ جوانها مساجد را پر کردند و علمای اعلام، مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم ، تربیت، روشنگری افکار و اذهان ، مورد استفاده قرار دارند و مسجد ، مرکزی برای حرکت ، آگاهی، نهضت و افشای اسرار زمانداران فاسد و خودفروخته‌ی رژیم طاغوت شد </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>. </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>در دوره‌ی مشروطیت هم همین طور بوده است ؛ در دوره‌ی ملی شدن صنعت نفت هم تا حدودی همین طور بود ؛ در زمان انقلاب هم که این مساله ، به حد اعلا رسید </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>.</P></FONT></SPAN><SPAN lang=FA> <P dir=ltr align=right>ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارند؛ پایگاه معرفت و روشن بینی و روشنگری و استقامت ملی به حساب بیاورند </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>. </FONT></SPAN><SPAN lang=FA>اگر کسی خیال کند که در مسجد ، فقط چند رکعت نماز می‌خوانند و بیرون می‌آیند و این چه تاثیری دارد ، خطا است </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>.&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN lang=FA>&nbsp;</SPAN></P> text/html 2012-01-19T18:22:20+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده بیایید همه باهم خوب شویم(امر به معروف) http://ahkam.mihanblog.com/post/127 <span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">آثار و نتایج امر به معروف و نهی از منكر در قرآن و حدیث</span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">حـضـرت عـلی(علیه‌السلام) به فرزندش فرمود: امر به معروف كن تا اهل معروف باشی.1</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">همان گونه كه هركس لباس می‌شوید، دست خودش نیز پاك می‌شود; كسی كـه مـردم را بـه خیر دعوت می‌كند، به طور طبیعی سعی می‌كند تا خودش نیز به آن كاری عمل كند كه به دیگران سفارش می‌كند.</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">امـیـرالـمومنین علی(علیه‌السلام) می‌فرماید: «لعن الله الامرین بالمعروف، الـتـاركـیـن لـه، و الـنـاهین عن المنكر، العاملین به 2؛ لعنت خـداوند بر كسانی كه مردم را به كار نیك دعوت می‌كنند و خود آن را انـجـام نمی‌دهند، و نفرین خدا بر افرادی كه دیگران را از كارهای ناپسند دور می‌دارند و خود آن را به جای می‌آورند.</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منكر</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">1-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اجـرایی شدن احـكـام اسـلام: امـر بـه معروف و نهی از منكر راه پـیـامـبـران و روش صالحان است، فریضه بزرگی است كه به سبب آن، واجبات اسلامی برپا می‌شود.3</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">2- عـدالـت اجـتماعی: امر به معروف و نهی از منكر با برگرداندن حقوق بـه صاحبان اصلیش و مخالفت با ستمگر همراه است. هم چـنـیـن تقسیم عادلانه بیت المال و غنایم را در پی دارد و صدقات (مـالیات‌های شرعی) از جاهای لازم گرفته شده، در جای حق و مناسب مصرف می‌شود.4</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">3- سازندگی: به وسیله امر به معروف و نهی از منكر زمین آباد می‌شود.5</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">4- اسـتـواری نظام اسلامی: «بها یستقیم الامر» 6؛ به وسیله امر به معروف و نهی از منكر، امر «حكومت» مستقیم و استوار می‌گردد.</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">5- امنیت: به وسیله امر به معروف و نهی از منكر... راه‌ها امن می‌گردد... و از دشمنان انتقام گرفته می‌شود.7</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">6- خیر و سلامتی: پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فرمودند: امت من تا زمانی كه امر به معروف و نهی از منكر كنند، در خیر و سلامتی‌اند.8</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">7- قـدرتمـندی مومنان: هركس امر به معروف كند، مومنان را قدرتمند می‌كند.9</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA">8- تـضـعـیـف جبهه نفاق: در قرآن آمده مردان و زنان منافق برخی مـانـنـد برخی دیگرند كه امر به منكر و نهی از معروف می‌كنند و مشتهای خویش را علیه شما گره می‌زنند.10</span><span lang="FA" style="mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p></p> text/html 2012-01-10T19:09:07+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده تاثیر لقمه حرام در ذریه و نسل http://ahkam.mihanblog.com/post/126 <h2><font size="2">اثرات لقمه حرام در کلام بزرگان</font></h2><strong> <strong> <div class="GImg"><img alt="خوراک‌های حلال و حرام" src="http://img.tebyan.net/big/1389/09/209434186240586788252301581173129131184.jpg" align="left"></div><strong> </strong><p><strong>بر اساس روایات غذای حرام، یکی از مؤثّرترین عواملی است که مانع قبولی عبادات و استجابت دعا می‌شود. </strong> </p><p> </p><p><span style="COLOR: red"><strong>اکنون به سخنانی از بزرگان دین و رهروان کوی شریعت می پردازیم که ریشه در آن روایات دارند. این سخنان از آن جهت اهمیت دارند که هم شرح و توضیحی هستند بر آن روایات و هم با بیانی مصداقی، مفهوم آنها را برای ما روشن تر می کنند.</strong></span></p></strong> <p> </p><hr> </strong> <h2><font size="2">تجمل گرایی از پیامدهای حرام خواری</font></h2> <p>آیت الله العظمی مظاهری ضمن اشاره به این مطلب مهم می نویسد: کسی که غذای حرام می‌خورد، نه تنها توفیق سیر و سلوک و عروج به مقامات عرفانی پیدا نمی‌کند، بلکه ممکن است در اعتقادات خود سست و بی‌دین شود. لقمه حرام، اثرات سوء فراوانی دارد و آفات بی‌شماری به همراه خواهد داشت، که از آن جمله می‌توان به تجمّل گرایی اشاره کرد. بسیاری از مردم به زندگی تجملّی مبتلا شده‌اند و با این استکبار و خودخواهی که می‌ورزند، انتظار استجابت دعا هم دارند. دعای آنان در اثر مال‌ اندوزی حرام و خودگرایی مستجاب نمی‌شود و بدبختی بدتر این است که خداوند متعال را در گرفتاری‌ها و مستجاب نشدن دعای خود، مقصر می‌دانند. (1)</p> <div class="GeneralSooTitr"> <div style="TEXT-ALIGN: center" class="SooTitrContent">از اخبار ظاهر می شود كه كسب حرام بدترین چیز است و وارد شده كه كسب حرام ظاهر می شود در ذرّیه و نسل؛ یعنى لقمه هاى حرام خورده می شود و فرزندها از لقمه حرام به هم می رسد كه این یك قسم از حرامزاده‌گی است</div></div><strong></strong> text/html 2011-12-31T17:52:56+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده آسیبهای مجالس عزاداری بانوان http://ahkam.mihanblog.com/post/125 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:125%"><span style="color:black" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp; در واقع نگاهی به نحوه‌ عزاداری بانوان در عصر حاضر نشان می‌دهد كه عزاداری این قشر جامعه همواره با مسائل و آسیب‌هایی روبرو بوده كه توجه به آن‌ها بسیار مهم و ضروری است، حال آن‌كه بانوان به دلیل وجود عواطف و احساسات شدید گرایش بیشتری نسبت به مسائل مذهبی دارند و به همین دلیل شناخت آسیب‌ها و مشكلات آنان در برپایی مراسم عزاداری و آسیب‌شناسی آن امری ضروری است. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:125%"><b><span style="color:black" lang="AR-SA">خرافات و شبهات </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:125%"><span style="color:black" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از آسیب‌های جدی در زمینه‌ی عزاداری بانوان هم‌چون آقایان ورود خرافات و شبهات به محافل مذهبی است. شاید دلیل این امر، نبود روحانیان و مُبلّغان آگاه، فعال و باسواد باشد كه به دلیل عدم آگاهی باعث ورود خرافات و شبهات در وقایع محرم و مسائل مربوط به دین می‌شوند. هم‌چنین از آن‌جا كه اكثر بانوان به دلیل وجود مشغله‌های فراوان، كمتر فرصت حضور در جامعه را می‌یابند و به تبع آن از مسائل روز جامعه بی‌اطلاع هستند وجود یك مُبلّغ آگاه و فعال می‌تواند تأثیر به‌سزایی در آگاهی آن‌ها داشته باشد. شاید در جامعه‌ بانوان هنوز خرافات و شبهات به صورت جدی شیوع نیافته باشد اما برخی برخوردها زنگ خطری جدی در این رابطه است. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:125%"><span style="color:black" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در این زمینه با اشاره به اینكه عزاداری در عاشورا توسط بانوان اوج گرفته و حضرت زینب(س) در كربلا و ام‌البنین در مدینه اولین مراسم عزاداری را انجام داده‌اند، می توان گفت: عاشورا جریانی است كه یك بال آن احساسات و عواطف است و از آن‌جا كه این بُعد در زنان بسیار قوی بوده آنان نقش مهمی در تبیین جریان عاشورا دارند. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:125%"><span style="color:black" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>در مورد وضعیت عزاداری بانوان با بیان اینكه به علت ریشه‌های محكم مذهبی، مراسم و مجالس متعددی توسط بانوان در سطح شهر برگزار می‌شود كه در زمینه ی تعداد و استمرار برگزاری این مجالس نیز زنان از مردان جلوتر هستند،می توان افزود: متأسفانه محتوای مجالس زنانه بسیار خام و ساده و خالی از معارف عمیق و اصیل اسلامی است. </span></p> text/html 2011-12-20T15:28:23+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده احكام نماز و روزه اساتید و دانشجویان http://ahkam.mihanblog.com/post/123 &nbsp;<br>الف. اساتید و دانشجویان، در صورتی که با قصد اقامت ده روز یا بیشتر، در محل درس و تدریس یا خوابگاه می‌مانند:<br>مراجع محترم تقلید: برای این‌گونه افراد، نماز تمام و روزه صحیح است.<br>ملاحظه: در صورتی که تصمیم جدّی بر ماندن ده روز گرفته باشند و حداقل بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی، به دلیلی، تصمیم برگشت به وطن یا مسافرت دیگر داشته باشند، نماز و روزه آنها تا زمانی كه در محل اقامت هستند، کامل خواهد بود.<br>ب. اساتید و دانشجویان، در صورتی که کمتر از ده روز در محل درس و تدریس یا خوابگاه می‌مانند:<br>امام خمینی (ره): نماز شکسته است و روزه صحیح نیست. [مقلدان ایشان باید با توجه به فتوای مرجع تقلید زنده خود در مسأله بقاء بر میت، عمل کنند.]<br>آیت‌الله خامنه‌ای: اساتید و دانشجویان بورسیه و مأمور به تحصیل اگر در کمتر از ده روز حداقل یک بار بین وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند، نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه شان صحیح است. [اما دیگر دانشجویان می‌توانند در مسأله سفر تحصیلی به فتوای مجتهدی که نماز را تمام و روزه را صحیح می‌داند، عمل نمایند.]<br>آیات عظام بهجت (ره)، صافى، فاضل (ره) و نورى: اساتید و دانشجویان، اگر در کمتر از ده روز، حداقل یک بار، بین وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند و این وضعیت، تا مدتى ادامه داشته باشد [حداقل حدود سه ماه] كثیرالسفر محسوب می‌شوند و نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه صحیح است.<br>آیت‌الله مکارم:<br>1. کسانى که حداقل سه روز در هفته در رفت و آمد باشند و این برنامه حداقل دو ماه ادامه می‌یابد، كثیرالسفر محسوب می‌شوند و نمازشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه شان صحیح است.<br>&nbsp;<br>&nbsp; text/html 2011-12-11T05:27:33+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده اگر بین نماز مهر خود را از دست بدهیم برچه چیزی سجده کنیم؟ http://ahkam.mihanblog.com/post/122 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="font-size: x-small;">بعضی وقتا اتفاق می افته که موقع نماز خوندن مهرتون رو گم میکنین بچه ای بر میداره کسی با پاش اونو ازتون دور میکنه و ... حالا باید چکار کرد آیا اون چیزی که بیشتر افراد انجام میدهند درسته ؟ منظورم سجده بر ناخن دستشونه؟ واقعیت اینه که قطعا هیچ مرجع تقلیدی ناخن را بعنوان چیزی که سجده بر اون درسته بیان نکرده. اما وظیفه چیه؟ </span></font><p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: x-small;">اول: اگر وقت نماز زیاده و میشه دوباره نماز خواند بدون قضا شدن باید نماز رو شکست و مهر برداشت و نماز خواند</span></font></p><p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: x-small;">دوم اگر وقت نماز تنگ است و دیگه فرصت نیست که نماز دوباره خوند و قضا میشه در این صورت باید این کارها رو انجام داد؛</span></font></p><p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: x-small;">در مرحله اول لباس انسان اگر از جنس پنبه و کتان است </span></font></p><p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: x-small;">در مرحله بعد پشت دست </span></font></p><p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: x-small;">و در مرحله بعد نگین انگشتری اگر ماده معدنی باشه مثل عقیق </span></font></p><p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: x-small;">حالا شما خودتون نظر مرجع تقلیدتون رو بخونین اما اول نظر امام رو خمینی رو بخونین بعد اگه تفاوتی بین نظر اما با نظر مرجعتون بوده اشاره شده </span></font></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">اگر بین نماز مهر خود را از دست بدهم برچه چیزی سجده کنم؟</font><br><br><span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">امام خمینی- فاضل-&nbsp; خوئی تبریزی - صاف<span style="color: #ff0000;">ی </span></span></strong></span></span></span><span style="color: #ff0000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>مساله 1084 :</strong></span></span></span> <font size="2"> اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد یا اگر دارد بواسطه سرما یا گرمای زیاد و مانند اینها نمی‏تواند بر آن سجده کند باید به لباسش اگر از کتان یا پنبه است‏سجده کند و اگر از چیز دیگر است بر همان چیز سجده کند و اگر آن هم نیست باید بر پشت دست و چنانچه آنهم ممکن نباشد به چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده نماید.</font><br><strong><br>&nbsp;<span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">زنجانی ، گلپایگانی، اراکی:</span></span></span>&nbsp;</strong><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> اما اگر از کتان یا پنبه نیست بر پشت دست.<br></font><br><span style="color: #ff0000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;سیستانی</strong></span></span></span>: <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">قبل از سجده بر لباس، سجده­ی بر قیر1 و زَفت2 مقدم است و اگر بر آنها ممکن نیست بر لباسش یا هر چیز دیگری که در حال اختیار سجده بر آن صحیح نیست و تا سجده بر لباس ممکن است بر چیز دیگر سجده نکند.<br><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;"></span></strong></span></font><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: times new roman,times;"></span></span></span></span></p> text/html 2011-12-03T16:28:58+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده کیفیت عزاداری « نظر آیة الله مکارم شیرازی » http://ahkam.mihanblog.com/post/121 <div class="GImg" style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1389/08/11933732341071535247138131214783219213211.jpg"><img alt="امام حسین " src="http://img.tebyan.net/big/1389/08/2107956272223275141212332515622651252186.jpg" align="left"></a></div><p><span class="uf_NZN5">سؤال 31.</span><span class="uf_LTS11"> </span>آیا استفاده از طبل، سنج و نى در مراسم عزادارى جایز است؟</p> <p><span class="uf_NZN5">جواب:</span><span class="uf_LTS11"> استفاده از طبل و سنج که از آلات لهو نیست و براى نظم بخشیدن به حرکت سینه&nbsp;زنان و زنجیرزنان است، مانعى ندارد; ولى از نى زدن اجتناب شود و هنگامى که به مساجد مى&nbsp;رسند همه را خاموش کنند.</span></p> <p><span class="uf_NZN5">سؤال 32.</span><span class="uf_LTS11"> </span>آیا طبل زدن که از کارهاى لشکر یزید بوده، و&nbsp;مسلّماً موجبات مزاحمت و تضییع حقوق همسایه&nbsp;ها مى&nbsp;شود مجاز است؟</p> <p><span class="uf_NZN5">جواب:</span><span class="uf_LTS11"> طبل زدن اختصاصى به لشکر کفّار نداشته است و&nbsp;استفاده از آن براى تنظیم حرکت دسته&nbsp;جات در شارع عام مانعى ندارد.</span></p> <p><span class="uf_NZN5">سؤال 33.</span><span class="uf_LTS11"> </span>وظیفه خطیرى بر عهده شیعیان ابا عبدالله(علیه السلام)و&nbsp;عزادارى براى آن حضرت مى&nbsp;باشد. از قدیم هیئت&nbsp;هاى حسینى با زدن طبل در خیابان، در گروه&nbsp;هاى مردمى به عزادارى مى&nbsp;پرداختند. اخیراً سخن&nbsp;هایى رایج شده که براى افرادى که در حال استراحت هستند، سر و صدا ایجاد مى&nbsp;شود. آیا باید حضور مردم را مخفى کرد؟ چنانچه وقت و زمان این عزادارى&nbsp;ها مناسب باشد زدن طبل چه حکمى دارد؟</p> <p><span class="uf_NZN5">جواب:</span><span class="uf_LTS11"> هر گاه در زمان&nbsp;هاى مناسبى طبل بزنند که مردم معمولاً در خواب نیستند و رعایت اعتدال را نیز بنمایند مانعى ندارد.</span></p><p><span class="uf_NZN5">سؤال 34.</span><span class="uf_LTS11"> </span>چنانچه در مراسم شام غریبان اباعبدالله(علیه السلام)هم&nbsp;زمان با مدّاحى، نى نواخته شود چه حکمى دارد؟</p> <p><span class="uf_NZN5">جواب:</span><span class="uf_LTS11"> هرگاه آهنگ آن، مناسب مجالس لهو و فساد باشد جائز نیست.</span></p> <p><span class="uf_NZN5">سؤال 35.</span><span class="uf_LTS11"> </span>نواختن سازهایى همانند سنج و دمام<font class="footnumup">(1)</font> در مسجد و&nbsp;در مراسم عزادارى امام حسین(علیه السلام) چه حکمى دارد؟</p> <p><span class="uf_NZN5">جواب:</span><span class="uf_LTS11"> در مسجد جائز نیست; ولى در دسته&nbsp;جات سینه&nbsp;زنى و&nbsp;عزادارى مانعى ندارد. البتّه به صورتى که مایه آزار مردم نشود.</span></p> text/html 2011-11-25T16:06:52+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده اعمال دهه اول محرم http://ahkam.mihanblog.com/post/120 <div class="GImg"><img alt="واقعه کربلا و ادبیات شیعه" src="http://img.tebyan.net/big/1385/11/16127219178162975461166011524121941883.jpg" align="left"></div> <p>1 - <strong><span><strong>یكى از اعمال مهم ، دعاى اول ماه است</strong></span></strong> . و به جهت اینكه اول این ماه اول سال بوده و از طرف دیگر دعاهاى قبل از وقت نیز تاثیر خاصى در برآورده شدن حاجات و رسیدن به امور مهم دارد، این دعا تاثیر زیادى در سلامتى و دورى از آفات دینى و دنیایى آن سال و بهبودى حال و بدست آوردن نیكیها دارد. و دعایى كه براى اول ماه در اقبال روایت شده دعاى بسیار مفیدى براى مطالب مذكور است .</p> <p>2 - <span><strong>بهتر است در شب اول</strong></span>، بعضى از نمازهایى را كه در این شب وارد شده به مقدار حال و توانایى خود خوانده - حداقل دو ركعت نمازى را كه شامل حمد و یازده بار "<span>قل هو الله احد</span>" است -، بعد از آن دعایى را كه پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم بعد از این نماز خوانده است و در كتاب اقبال نقل شده بخواند و فرداى آن روز را روزه بگیرد. </p> <p>در روایت آمده است : كسى كه چنین عملى را انجام دهد، مانند كسى است كه بمدت یك سال كارهاى خوب انجام داده و تا سال آینده محفوظ خواهد بود.</p> <p>3 - <strong><span><strong>روزه روز سوم. &nbsp;در روایت آمده است</strong></span></strong>: حضرت یوسف علیه السلام&nbsp; در این روز از چاه خارج شد. و اگر كسى این روز را روزه بگیرد، خداوند مشكل او را برطرف نموده و سختیها را بر او آسان مى نماید.</p> <p><br></p> text/html 2011-11-15T04:48:45+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده غدیر خم در مُسند أحمد بن حنبل http://ahkam.mihanblog.com/post/119 <h1><font size="2">غدیر خم&nbsp;در مُسند أحمد بن حنبل</font></h1> <div class="GImg"> <img src="http://img.tebyan.net/big/1390/08/2147831192143512542911725344227190188173188.jpg" alt="غدیر خم" align="left"> </div> <p> &nbsp; </p> <p> <span style="color: #0080c0"><strong>غدیر خم در مسند أحمد بن حنبل، کوششی است در جهت ارائه‌ی راهکاری برای تفاهم&nbsp; و همدلی و هم‌اندیشی در میان مسلمانان&nbsp; بر مبنای واقعه‌ی تاریخی غدیر.</strong></span> </p> <hr> <p> به این&nbsp;منظور احادیث یکی از شاخص‌ترین و معتبرترین کتب در نزد اهل سنت – کتاب مسند أحمد بن حنبل که حداقل در دوازده حدیث به واقعه‌ی غدیر خم اشاره نموده است - در مقابل دیدگان اهل بصیرت قرار می گیرد <br></p> <p> <span style="color: #8000ff"><strong>أحمد بن حنبل</strong></span> </p> <p> أحمد بن حنبل (164- 241 ق) پیشوای حنبلیان - یکی از چهار مذهب فراگیر فقهی اهل سنت - و یکی از شاخص‌ترین افراد مکتب اصحاب حدیث است. پس از وی اصحاب حدیث بیش از هرکس به گفته‌ها و نوشته‌های وی در تأیید افکار خویش استناد جسته‌اند. از میان محدّثان اهل‌سنّت، محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج نیشابوری، ابوداود سجستانی و بسیاری دیگر از او روایت کرده‌اند. وهّابیان نیز خود را پیرو أحمد بن حنبل&nbsp; می‌دانند. أحمد بن حنبل در 77 سالگی در بغداد درگذشت. </p> <p> <strong><span style="color: #ff8000">مشهورترین کتاب أحمد بن حنبل همان مُسند اوست که از معتبرترین کتب در نزد اهل سنت بوده و از نظر زمان تألیف نیز مقدم بر بسیاری از کتب معتبر حدیثی اهل سنت – من‌جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم - است. </span></strong> </p> <strong> </strong> <p> <span style="color: #8000ff"><strong>ترجمه &nbsp; &nbsp; 12 حدیث &nbsp;&nbsp; در مورد غدیر خم</strong></span> </p> <p> <span style="color: red">حدیث اول:&nbsp; جلد 1&nbsp; ص&nbsp; 84 شماره‌ی 641</span> </p> <p> <span style="color: #0000a0">... زاذان بن عمر گفت: شنیدم علی (علیه السلام) مردم را در رحبة ( محلی در کوفه ) قسم می داد به آنچه در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در غدیر خم شاهد بوده‌اند تا گفتار پیامبر را در غدیر بازگو کنند. پس سیزده نفر برخاستند&nbsp; و شهادت دادند که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شنیده‌اند که می‌فرمود: هرکس که من مولای او هستم پس علی هم مولای اوست.</span> </p> text/html 2011-11-08T11:24:01+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده احکام پزشکی http://ahkam.mihanblog.com/post/118 <span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="AR-SA"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#ff0000" size="2">مطابق با فتوای حضرت آیه الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)</font></span><br><p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="AR-SA"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#003300"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><font size="2">1 - آیا براى زنى كه سالم است، جلوگیرى از باردارى بطور موقت از طریق بكارگیرى وسایل و موادى كه از انعقاد نطفه جلوگیرى <span lang="fa">می </span>‏كنند، جایز است؟<br>&nbsp;2 - استفاده از یكى از دستگاههاى جلوگیرى از باردارى كه چگونگى جلوگیرى از حاملگى توسط آن تا به امروز معلوم نشده، ولى به عنوان وسیله‏اى براى جلوگیرى از باردارى شناخته شده است، چه حكمى دارد؟<br>&nbsp;3 - آیا جلوگیرى دائم از حاملگى براى زنى كه از خطر باردارى خوف دارد، جایز است؟<br>&nbsp;4 - آیا جلوگیرى دائمى از باردارى براى زنانى كه زمینه مساعدى براى به دنیا آوردن فرزندانى معیوب یا مبتلا به بیماریهاى ارثى جسمى و روانى دارند، جایز است؟<br>&nbsp;</font><font size="2"><font color="#000099">ج: 1 - اگر با موافقت شوهر باشد، اشكال ندارد.<br>&nbsp;2 - اگر موجب از بین رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم شود و یا مستلزم نگاه و لمس حرام باشد، جایز نیست.<br>&nbsp;3 - جلوگیرى از باردارى در فرض مذكور اشكال ندارد بلكه اگر حاملگى براى حیات مادر خطر داشته باشد، باردار شدن بطور اختیارى جایز نیست.<br>&nbsp;4 - اگر با یك غرض عقلائى صورت بگیرد و ضرر قابل توجهى هم نداشته باشد و با اجازه شوهر باشد، اشكال ندارد.</font><br>&nbsp;<br>&nbsp;5 : بستن لوله هاى منى مرد براى جلوگیرى از افزایش جمعیت چه حكمى دارد؟<br>&nbsp;<font color="#000099">ج: اگر این كار با یك غرض عقلائى صورت بگیرد و ضرر قابل ملاحظه‏اى هم نداشته باشد، فى‏نفسه اشكال ندارد.</font><br>&nbsp;<br><br><font color="#000099"></font></font></p> text/html 2011-10-31T16:16:38+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده فلسفه قربانی كردن در روز عید قربان http://ahkam.mihanblog.com/post/117 <p>راز و رمزهای فلسفه قربانی كه یكی از مناسك حج است، پیام ها و نكات قابل توجهی برای زائران خانه خدا و امت اسلام دارد. قربانی هم فلسفه عبادی و عرفانی دارد و هم فلسفه سیاسی و اقتصادی بر آن قابل ترسیم است. نخستین حكمت روشن قربانی كه در قرآن به آن اشاره شد، بالاترین مراتب تقوی است. در آیه&nbsp;37 از سوره حج می خوانیم كه :«لن ینال الله لحومها ولا دماءها ولكن یناله التقوی» </p><p> </p><div class="GImg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img id="img1" src="http://img.tebyan.net/big/1384/10/131110971172002363911215410211116325019115164.jpg"></div> <p>یعنی خون و گوشت قربانی كه جزء مناسك منی است به خدا نمی رسد، بلكه روح عمل است كه تقرب آور است و تقوای این كار به خدا می رسد. عمل قربانی كردن در واقع یك حكم دارد یك حكمت. حكم آن، كشتن یك گوسفند و حكمت آن با تقوا بالا رفتن. </p><p>هر عملی كه در آن تقرب باشد، قربانی است. این تقوا نه تنها به طرف خدا صاعد می شود بلكه به خدا می رسد و چون تقوی، وصف نفسانی روح انسان متقی است كه جدای از جان انسان نیست، اگر تقوی به خدا برسد، انسان متقی نیز به خدا می رسد. </p><p>تقوی مراتبی دارد و قربانی می تواند اشاره به بالاترین مراتب تقوی باشد. یك مرتبه از تقوی اجتناب از گناهان است، مرحله بالاتر، اجتناب از مطلق كارهای ناپسند چه گناه و چه مكروه است؛ و بالاترین مرتبه اش نیز این است كه در دل انسان جز محبت و عشق به خدا و ارزش های دینی چیز دیگری نباشد كه «دل حرم خداست». </p><p>نخستین حكمتی كه قربانی در حج دارد این است كه حضرت ابراهیم اسماعیل را برای قربانی آماده كرده؛ داستانش مفصل در قرآن آمده است:«پسر عزیزم من در خواب دیدم خداوند به من دستور داده تو را قربانی كنم، پسر هم تسلیم شد و گفت: هر چه خدا به تو دستور داده درباره من انجام بده و من صبر می كنم.» پیرمردی كه در اواخر عمر، خدا به او جوان برومندی مانند اسماعیل داده است اكنون می خواهد او را با دست خودش در منی قربانی كند. حتی تا آخرین مراحل دستور را انجام داد و به تكلیف خود عمل كرد. كارد به حلق اسماعیل گذاشت و فشرد، ولی كارد نبرید. این اشاره به بالاترین درجات تقوی است؛ <br></p><p> </p><p><br> </p> text/html 2011-10-23T05:19:57+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده چگونه وارد مكّه شویم http://ahkam.mihanblog.com/post/116 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIUAAABaCAIAAAAZ0AKRAAAgAElEQVR4nCTVZUMaeuMw4J/TqbMTDFoEFFFsLCwUFcXu7p5zxqbrOdftUme3s7sDEwPEzqnTGes49T/n3MfnxfMZrhcXqBlg5Tc1v+3oeJL7MjDYLzYugkazqqyuevd+d4rH6x8ZqWuuzcm5d/3KmQspIWejmKdDbMPdKCnBNE8ztAmc30QRUGRBCAXpjJOxUBJi4CAmiuKoEyDcztIIpWxLxPjoqlgqC+IEwWk3YwcdBRuyvA1J3tMEqykJzJEijmoQe4K8jbo8XVuJpqdsrilDRQMLDLAlCNprStmSJC2IUnRtRTcqzhAtQkEJ22tBHiS50zCClgigLwHohFNetqTzid63LoTrYEVouooME4yzBdGEjFBHyeFgMjSKhhfNwM1I1VkL4kGSCKLIMTTFOoqu5lyKxEoDb3sLJytTZWlJHaKq+ClgqIu3t9ZHKZ5CyIlQtdXEAYADQJMDl2kamTSNQBKUpigcQCF4UtSdDYl0fTUSUk4fjzDVwlF1cLp4ZWVxgJTlNyWjFKUB5BRgmKr62GnRdRVcTdF+VrhAK1VrgmiguaqhIvA0UmHqwAwUhaAAoMT4JQFw0kEnMsg+JHHQMjFV3dPXNjT0+PULHz/PlNTTDEf646eP1t5tdfT1lVZX5hXl3r59Oe1seHKs15kIx7gAq2gv47RQW4YulCwD/r+HJ0nOi6Roh5G0RkiYw6WhALTl5qT4eRooyzDwUFOFE0RR8PR8cF52IlwIeJrjaeqypnBhpqaiOxlmrSJhhhGnayvaUxA0bVlHLXEmSYRJlnDWgzjpQezIEHtdZRdTrDUJYo6X9DLG5F0KZaiJM9VF6Cjgpi3jaIxJjXV/dC3ajCTrYIR0MsU4UdWMSTASVp6AkDHTVnWmarpSMG66UE9NSS8dCS9j+a6S68+vREsB4GptbGlAVpAQkxUTVJATNTEkmujjlWT55USAlT5JEgC0ADAWAUkGylFkhSRzAlNFKsZGx0VXxdtCx9FY04AANyFhDdXR2qqKBJiUvBCASZ0gYWUREH6YNHCnkfwctF3NMO5UFS8qxssEQVMTc9SUM4Gf9DLGOmnD9BUE5QHAyQgpCgJnPWQiQytQRxK0TUxX9/R1jrDuPH3g4Eg/d/6sq5vT+cxz/ELC4MQJWUVocETQs2d3Xz7LvnIuItrfOsrHLM7XLC3UlqYhpS4JqEh+UwXgrC513s3MBMJvpnjKWElcGYDP89Nvnz1U5AOORJgZXJgkDcrup/ZVP5HhA/50TTuyAp0o62esEmSiyiDKWeGkHPSVHE2QdD05D0N5L30ZT0N5LyNlN0OYo56SowHC1QTL1EdaEKSCrYkVNxOZREkfPTkfLUlvPQjDEJEew8y5HmOtJcc0RjKNkc7mBEsdpLaqPBkPoWjAbA2xzkZodwMFT21JN61Tlqqgq/xGU/4NuBhgmOlp41AkFbQWASMlxq9HxqpjIXCIoJQgYFAN5E4A5AmgJwDSTBFxhkqXnPWdsBJxDvoMMtzbSttWD2dAUDbWQJOxCuoIGTW4NEJGUA0uqaEiQ0CJw2WAmy3Zm67pa6PuZobxomI8jeFOOvLWqqJUlLCvGd5GTc4UKY48CSQAUBQGJipCodbIcFNp0DYxXdrW0TE8dDfnobWNRVr6GW8f9wuXMic5Mz1DQ63dncUVRZmZZ6JCXJKj3C6f9Yv2Nov0MEgJsXLQgegpAhuciAWC34Os0PIoQwUAG6wsRVmcKClwwB0db6mRBsBFV9VWDaqnLNSQm/0274YFGepkouJlQWBoK/iaqIRaqgeaYd0pcCd9RQZFyZECddGR8jGQDTBR8jWGu+grOeooOhsivczwTH0kFSseRtOoup3koCoSaAANM4R6akt7UTEZMczHF0MtiBKuRnBXU6SHtRqdgtbGyVANVEy1kTR9hIsJysMQGmAk66Uv5qwvVff6/JNLEXiIQADTxtXWgqqno4aBCQsAXS0VPFpWQ1VeXhh42FARYsIqQoByCly2Vb3ooJZii7dDCYZY4F0N0N5WWnQDnKEazIiE1lKBaqDkyFgFnJKEBgZiqovVxMvLnQIMczUvW5KXjRrTCBZgg/MwgXuZIJhkiDn6VIKLsR1RMcreyNtMg2GM82doe1JhSW6ETA8V0MebK21r6xodfvHmlQPD9kxSnJ+v55Mnj6Y5M31DrPrW5jfFeQ8f3riXnXbhTECAi0FikGWIs3ZSANWTirQkiNgSxExh/L6GiPnGXGUAXHVQNIISVgRsTw7MD7TLAeBkQHAywGkoCQ42vWmueOxO16IbIb1siG4UpIcBItAMG22nEWSBtSdL03VlfCyRrmTxYBNolLVKiDnKVRfKIMu7GCB9qHgXA6Q1XjqarllzO5GJF4k0RcSYKftoS/lbYTMj7R5n+NloSvhbqfhZYz0tcVY6iiSMmIudtp0Z3s4Y5UpFuVHkw60UQ8zlvMzkG/Iyb6f621NwzpYUC30tVWVFmLykrKQg1VhTA6egQ1SGivAFu9jbGeh4UEgBJMkMa/g5G1S4oZy/nrw3RdmHqhpA13G2IJloIow1Udp4ZTIOpqWqjJQ5hZQXtTYmqqtIi/EBmiE2xI3iZaPGMFAMohOY+lBvKirQCk+BCVwOc3I3wD5Jj3ycEf0kK/bR9bBwF0KoLTTWVgL0zvIqOzq6R4ZfF+YxnR2iIkOYTvavc59Pc2ZmF+ZHp9gFRXkXziddSIu8khqSFEo/G24b5KSV4GvkZYmha0rZkWSoKMEAKm6s8ikcAKY2mqmnKg3A59Up3kCLohDwstb3phmoyPJ3N+SP9lWRCdIutiRfe3IATcPHFBtigY+20/Cnomw1xez0pIPp6EAT+Xg7VIozMYaO9TFSctGHehghfKiq3iYqHgawM6769fcSfXVkk+1xZ2joEGOIrykiI8z6+cVAD2PFOBetUHu8qylSDyuCV+YP8DRxsSU5mKLdzBGuFKk4e0QUXZFpKNFbfbv4cfrZUGcqGY+BSitLS6qrwJWhElRjTXWMvDpaRl4YxPq4XoiJeJwakxNJu+6kcs4WEW+udMlb198U7mmC8rIhMkxVyaqyZLyCrhrcQAOjpQqDSQoh5cUoZBUcUlLmFDDXQZ4JdfC102CawL2tVBx15XzM0eF2JE0ZkOpj7aKrkhnkkhnuevWsT1a6R2qo4blA9evBqqBpeLiqs6OD1Z+Tm+Pm7hQVFUSzpj57/nhtY314fKy6rvbJswe3b2Y+uJ12LT0k1J2SFGIZ5qZ92t/E1RRO15L1MkUz9ZSjGfoDpQ/lAXDWxzIN8QonwY8t3kTnW2k+EMykRXgx7MzJPa1lHHY7RRfpztALcqaEO+knuhuneZuddtYJskS7Gsm7mkB8LBVi6LCzLirp7sQER9UwGirQGhVgqeJjjvIxR4XYqqZ569fdiwo3U8h0Vz9joxxtoehrongpjFZwLTTIEnnGXTuYruJoqEBGC6DkQLivhYst0c4Y7m4JdzWWSnBChtMVolzwHWVZDy+Fh7lbuFgbm+mRdNTxshLCcEUpU4qGFl5JFSYuJwjcLI0TfD3PetjfDjB6HEi+5aOZ4YzP8CJH2mM9qQgnU5SNIRwPEyZhZSlkFWMyjqSipCwlQkQp6agjdYkIdbSUNk4mKcTey4boTcO5msIddeX8rbA+VBWiNAimabtT8GZoeR1lUQUxoIEBfvaI096qmX5oUNXdXdfX2zUy+PjlYz9/z7Nn42xtLHKePZqamRwYZrX3dJSUF9y8cf5iWvjFM35p0Y5xviaRnnpnAs0YFCWalkwUUy/CUS/V32a2o1QOAH+aHpOiTtPBHq1Os1orRQDwdrA8HeH/6M6l5YXR5aWRtNQQupWmt6NBmAvlWqzr/WSvzACLKEdiqL2qlxXcUV803hGe7Iw844KOdUTFOGFiXQjhDFVfa4QHVTHCEZfqo115KyjcAnLBkxBvJRdlKR9kgbgebV98IyLIAhHnRPSzgDtSoBT8KZgUiPCzdLTCWxlCXS3hLiZScUxECE0ukI54m5fx4FK4E5VIN9Ym41GGWhoCAOAwinRLfXNDdQ0VOWl+QFSQISnIQwCgKYAHfqTnUcbnmVh/ilSSu0awHc7RBO5khSOpSuhrKFtQiCbaeKyirNypkxoqCENNVRtzXXMDPAZ6MsKTyqRigxgkprGirZakrwXGUQeqp8TvZ64Rx7SA8wFpAEQBgIgCPztMnBs2jiEHavv7Gwb6R2enX+Q9ZzCsE2LD3JwdXjx/wuXO9A3019a/zS94dfVicnpS4IUk31B3Soy3SQCDdC7C1sUUbaYmFWyvE2CrneRj+39780R5IboezlQdkZUSNdZZ9+PDKklF0YlmxqRbjo/0HB//trI2felygqkRzp1h4GxOaMq7ccRtf3053F5TKsFT19lMkUmRDLKSiraXDbAUi2QoxbhgguxhgQ5Ipom0o5Gkq6l0agC56l6wC5kviakcYMjvpScYw1A7622UeynQz0w50g7na46w1ZYxIoih5ECgl6kwH3Cjq9lRIPa6IqE2kNPuWCdjqc6qm+XPL0ieALamOlhlOSUZSTQMIiNx0oFGMdMnIGQE1BSkJABAighBACAA8CaWmumkkuWrFWMDT3BR87GCe9BUHC1ViVgRdYwkDimJR8iT8ShVJQgSIm2mRzLVJxqTscpSIC7I1tUSb6srG+up50lF+FphXA1h+soC/pZkazUYFAAIAKIAiADgY4dP9CIlu6NBTW9vXU8Pa2ri6csndLp5TGSAk4P1k8f3OJzpgaH+ppb64pLc7GtpF9PCr6QExvtbZp31ivM1Sw+jO5tgDFVEmaaEQAejO+nR/x6tJ/o7m2tiAxiWppoq1obEr3tr4X6uTLplbFRo7utnn75++P7r8FHODQuqlqeLWYCTcenDjOO/92oen6NpSDEMoOHuOlQNgUQv7MVwUiRTKdgeGuWKCXREuVkrmGjw2RmK0XSFo1xxRbf9/M0lLwZphJiLuWidCKVjz/qa5F4J9TVHxDprhtAJNmRZLeRJjALw9zAW5gP2FipMc4QHFepnLhPFQLhbQKrzzl9J9rI3VYsKcAvwdJI+JShxih8Nl7M20zbRVlVVFIWLCcCF+RX5AJYf+JEkCuKssn20UhxVom2Q/uYKDH0pJyqcboqimakEeFq52BtpqsKQEGmomAgKImdDpaCVpODywiJ8wJ2u7UZTc7VEedNUbLQlXIwUnXQV9JUFAq117DTR8BMAJgygokAUgBBn3WRf/WQ3LGgaGmwa7BvlsJ+9fmpvbxkfHcRk0J48vjc+Ptrd29XYXJf35lnWlZRL6eEXkryTQ+mnA639HchxPhae1iSaDsLVghzpbpP/4Orxn1/sjLUx8uIWukQXW7O60te7azx7CyMTA10rS/PU1LP/Hv+9vrOckhFvZ29Cp+k6W+m8yk5dZTWWPTznRlVNj7S30oMyLeDeNtAIJoxheNKZKhXhqR7ogvNj4nycCW62KBcr5eRgw8L7Yf40hbPeBDddAUscCHVQz4iwL7gZ501FJbjrR7nq2Bkqa2KEERDg72kuJQKsKHBnC7S3JczdQCzGCRPnrdVcdu3F7URdgpwOAaEgfUoIAAVZcS0CysJYk6KJIcKl5PgAESKNEBSwREEvOOk+DTF5EUM764BL99AKpWOcTRR87Ak2xghVhAAOKYaBiaGVpNQwMKS8rLK0pJm+jqQwgMuLwGRPuNmS/Z10fO0JllqiFhqnHClQJ31FHaUTvuaa1gQ4BADICSB5AggD4E3XjHUjxzCQoG10pIU1MMphv3j9lGFnmRATzGTQnjy5MzI62NHV2tBU++z5g6sXz1xODz8f65Ye5XguyjHKwzTU2chWD2VEULDRJwQwLJ9kZf775VALA6MZ6VP1NTOT477tbxW/emJtanAmLs7MxNTT2+uPf/6cnp9KzTxjz7BwdDBjWOoXPb72bWPmZnJIpLu5r4OuuT7M00HDxx4T7ob3sIHF+OkmRVrSTJT0NCVoVISFsZKDJeZ0qOX9y/62OuLuZhBLAqBpCLpb4VIjHJ5fi6FpyfnbqvnZEqma8moIYSVZ4OdppSANTLWVHYxRTEOos7boaTd1T2vl0hcpb56k6eBl9YloIhaGUoaKC58g4RC2VF0DDZQ6TFJREGhBZc1VsU4aqnZK/N7Yk1dcyaFGkDALeLg9zkZbytEMpkeUUMeK0MzU7ax0TPWJOkRVJSkJKWFBpBJUmB8goOJIyElHS6Kfo5aPPcHeSJ5GFnejwl0oMG2FE16mJEucMhQA6AkAETshwgeCmPpJPganXfGgZZjVONA7OMl6nHOXTjOJifBl0KkP7maxJ0Z6ejta2xqfPr2dfSU560LM2XDH8zHMGC9qcgA90Z8eYE8JZJiFutiGuDqci4vYWpgLcHNxtrH2cXHKunD+fHK8t4uDO9PB09XN3zcgMCiku7+vsb05OCpYSlbM2dkmxJv58s7lg0X25YQgV0vtUA/LtEQfZztNHwdSnL9psIdBdKBVdCjdzckwwNs6Mc7bylzDyU7vdJTrzYvhblZqEe6GYU7k5CALJyr+fIJH3r1UOwoy1MXAz0HbWFOBqCKFVhZ1c7aQEgFWxvhIT2qsq36at/7NOGsHikxl7rmHWdEejoZqaIiViS5URkJMiE8FJudqTzXQQGEhp3CyYmrS4tFOjnQsSocfOCmBbB+TswyNQFP4xXCajw3Wh0G0NUNpE6Up2gh1rJyijDBMXhImJ41HwiHSEpIigmIngRAARpoKXnZEDxtsiIuGg4G0lxXShQIjyQE3E6I1EQ0XAHBhfoSciIQQCHY1iPPSjnSAg7bRkZaBPhab9Tjnrp2NaVyUv5O9xaP72WOjg51drS2t9Q8eZN28ejbrQlSou1GsDzUz0uX+uYisM8EZ0b43UmIvJ8WcCQtOj491s6OrY1A4OIJhbXnn2pXUhNiIYP+Y8BB/L7+YqHims2t0YmJSWkpAWJCOoXZEeFCon1tmYuT56OA4X2dPurG/m3V4EON0rKeTlebpcKf00/7nzgYnnw4+czo0LS0+MNA9Pj48NirwYnrc3etp0f6MjFjfsyGOF+O9bYxxqQner+6nO1oQEgJtA5wo2jg5HFyChFd2sDUWBCDC37H06eWSu2f7Cq7VPIg/F2n+tvjSoxsx5oYYHEJWWU5MSlQIA4dilGW9nWl66ggs5BRJSRYvKZoZFGiiIKcBgI00uORsGGdFoGEEo5lkN3OkgxnciCyrgROzMMFbm5GMdAh6JDxaEaIoJ03AYLBomJz4SSEAzPUQIW76THOEBw3lRlX0p2OdDZVx4oChhzXHw6EASAOgIMV/ih/4MjQjXNWCbeRA18Ro62Dv8OTwk2f3HOjUxNggF0frp49uDw50N7fU/3+PuzfSr2dGOpmrulsRKp5cLH14ITPaJ8bLITnEJ9LLNcrH+0pKijaeQNEih/r4B/n4eLu6nomPMdDWVFNROZtwxs3JHfCdhGEwHn4+PkF+THdnWxtLV3vb0+HBSSH+NgZaKbHBovzAy52W+/L2UFfto1sXPZysdTRVlaAyRKKah5cn3d4uIiIqNDQ09UxS5tkkX6ZdsJuDl41ZkIuNlQkxKpR55VyECRkW4U1zsdFGKwjB5IRIaggbS4ogAFfT49pKnjzLiOh5fflmtN2dc65vnp5+cD0KhzgV6OmgQ1Qh4jCKchJkNbQ7w0Ibr0xCyuBlxcgKcnFMJ0M5GXtFcUdFwdu+NqkMfW99WKA1IcJV142G19WQ1CRImBvjiASo6EkgCIAQAAqyUupYLAapREArqsDEKGTFIHd9T1tVO4qcpyUs0B7HNILhpYGHmZaDtjpK8KT8CYBUEJYUBcGeOgn+5DgXOOgYHmjqbe8f7X/w+JaNjUlcVKCTvcXj+1msge6O1oaezqYXT+/kPLhy60qCtSHa1gDJNFEPsDf2tNJL9HfOTk2M9HL1trc9ExmOhyNUlWEULXJUYJC1kfHV9HMJYaEh3j6G2voP7z2NjIqveNvw8dvPpLQ0IzNTVxdHe0vq2ejQIGc7LzvzIFc7Fzq1vqawrrrgYlqShgpCTICPTMRrEgjqBDUbG7q+gbGpmaUjw+V0QlJa8lkPBzsfho2vnWVSqE90sMfF9Jjsy6ephqpnYr1DfOl6mig9MhavokSzMBQE4Nq5xIcXT1vg5OMYBthTICXEaqDpWcHTTHWMpApcEiIjJCIEpMQFzEy07G2MNXBKumpImKgARRXtamSkD5W3UBInC4HzbuZRttrB1kS6DjTCk8KwwOpryijIAKSSIFFV3lBb1ZxCxiNh8uKi0mKnTgKAVpJCKghLnwJ2ppgoHxM/hrqDsaI3DedsgtGBC8e628a4MizV8AYqMJQ8n5QQCGCqRbjiAmykQddI78Aka5wz9jw3x8raJDYq0NnO4vGtq6yuZlZXc0X+s5uXU9ISQ6KCnZ1ouvZmJG8bowA7s9N+zvczz5wN9b11PtmHYZMcEQSXkRIGwNXamjc8/PjqNRwEejUxKT4gODMlc3J89vXr0vLqZu78Rs/giJ09I8Df25Kibaatei05wt1Sl6gk9fz2lWvnk88nx/u7uuDhMC0sRgevQkTB1FEIpBIUDYcJCgo7MJyuX7/h7+fj48rITIxIC/dMCnSODvTITIlPiAwM8HHycqP7ejtgMfI4rIKkOJ8djUKj6pjrq6VH+d5Oi0oJcDwf6hrhapFz/UzJ8xuO1jqKsvziouCUKAD8gOFsaWSmdUoUQOVEFaRFZYUFzbXIehgEVABYECGxnmbulmpuVmoMM5UgN4oPU5+oImaorWysi9bAQmFypxQkhZVlxOFykkQMHCYrgkfKqSiJCgPg42RkbYj2dzZ0MMFStRT0cbLJoa4Jfkwva1MzdZwBVgEhDqQBiPchJ/qQYt0xIOlC8sWblworCq7dvEK3swgL9nG0Mcu+mPb01rVH2RezL5yNCnD3d7fT0UDZWhl4O9My4sOCGLRrZ2IsdNScLYyifF3DvF0t9LWoulqywoIxfr5TfX0ZUTEOhkY5l7OYZtYpCamznNWWtqGa+u6eoZlR9lxMbGKgr9ccmzXZ29BU+CTRj3EpPvjRtfMBrk6eDIfY4BAdAh4PU1ISOyUvyKcoKiwtdFJGXAQAEBAY7OPrfyEzvfltaXZGYpCTyY2U8KQwvyd3bl48lxwTGXTlYhqNZszHBzQ1MXJywu6uNCNdvLz4ibTYwBspsXE+jhnR/voq0Bc3M25dSERAhYgEKN8JEJvgX1r5qqmjms0depxzl25nISLIL3QCGJI0kXJSyjJ8RJSIPZXgbKPh4aDt5ajr4aRrqgcnqUrpk5T0SMpqaDkkVAwuJwqXk4TJSsBlxLBK0gSEHEZBTBUmnhDu5u1samui5ulAcbIiW+hhvRlmJiQsVYtgSFBRFAKKAkAOAHtdMR8rxWg3PKhuqTl37Xxccqy5lYmOLtHZ0cbCRD88wOvW5YzM5LgLqQkBnk5+Xk5kEtbHh2lsQDIg4rVQ8HOxUU5WVGEAYoMDT0eFx4YGneIDClIS6QnxHXX12ekZQc5u8X4hsQHht6494HI2OLztKd7W5Oy7w2//1zswUlNdyR0b6qguaCl+3lOVyxtou5GS4G1v62BhHubrR6ea45SUCEpQmLiwvJCAKB8QBEBcXBICVVSGIZaXFg621+KD3d0stUNcLEO9XErzXrU11trbWqaciU9IiHB0slFQkjSgkE6eBHa2xpVFL25fSQ/zdEoK9UmLDpLkA03lr6sLc4QAUIQIebrTJtg97Mne4dHO0fHultbazs7G508eers5G2prCwKAggpLCAKIBCCgTilIA3WVUzrqsmjFE5oEGbIaRBMvj0fKYJQk0QqSCHkpJWkxuIyYBkYRIsYvDICYAHCyNQjwtPZmmjlYkm3NNA1JaCMt1VMACAOAlJMy1lA5G2KXGmIe762X4KObGmoEaAxrOtM2+25W5qX0xNNRDg5WqiglEgGrT9bAIpX9vN0CfD30dDUdneg1tZUMR7qFIcVEW8ff1e34r/+DQxX5AXB3dtHVIhPxBC2ixr3sW631jVfPXTTU0DkF+F1snfu6xkfHlyZnttd2frHYq9zFnYmpufHRiZw7t1or8osfZTflP/20wrt/IdWEpO5ub2dtZu5oaycMgLYKBi0rpSAipCgpLi0qysfHD4CAKk798+fP1WUFZrpqDBMNMxLKTI8UGRIQGRIgJAAuXkh3c3fS0SVp65HACVBZVfTvv78dH/9VW1kcHxGkR8RFB3lnpsTeyTr37OF1LEIGi5LLupKS//pBZenLsqLnt29m+vs4h4f43rh28cXzJ9cuXdQlq506AYT4AAEl6myvDZMDUGkgLw6E+ICWmixZDaKJhxJQshglSYS8GExWQllGHA9T0FSBqyrJISHiGlhFByt9Ay2knZUOBiYBkTohCMDp6OCtlbmM1DOCAChICtL0Ue5WOIYxzMkMFuCoDp68fMD0cKBQ9SRlTpE0CVQzCtPJLjw4IPvG9bt3buno6JDJ5Iqqyvnlpa6Bgdf5BRfSLybHnT0dndTV2vPX7//29gzFxSZpaulRzWkAnLxyOYs9Pl2YW3TjSvbZ+LPVpXXzszudPZyewaW5tW+dg/O9w/OsMR5raKzlbfWbR7eeXct8dvXcjeS4wgd37l68EOkfwB4enxqblBYS9rCnU9TxcBkJqLioAAAiImKv3hR29PQvL6/mvXx2Pikm1t8lMdjD3cHG38s9KjSIgEULCZ6Qk5cikgg6htq1TXX/HP+7tfNufXNtZ2crOCjAiGLw7z9/7h9s3X+YlZoah0HJaaojY8K8EiP9qgqeXTt3OtTH2dbc0NvN8XRiTEZmWlLyaXsHK3kZPgVZYGmMj41gaqnJomGCaOWTMCgfiSCnpQ4hqykSVSAoBXEFSUFFKdH//4eU0AlJQT5VmDxGUQaPgggCYCUWwFMAACAASURBVG2uGxPlV12Z9/nz3s8fn5eX5t7vvptkjzs5WFO0EDQKhmmlbmuMMteGgJT0xJj4sPMXznp4OtnZW5O1NXT1tCwtzc3Nza2sbS5cuT4+zV3f3nu3fzQ2O1fd2N7Y2Ds5sfR+++scb+vo01+7Bz+//vzfjdtP7J28+IWkSivqVtbfz8wsjgxPtTZ1r618mJzaYo2sj07tshc+smZ259e/Lq5+GBwYPRMdcz4uOsKVcSbQKzXU/+nVyznZ2d1NrRPD7IkxthAfvyFJw8pQ31yPbKhFgsrKWNNs94++/v7X/yanuE2N9TWl+RHeTAbVwJ1hR7e24AfglLAgAACiAAV84NaDe19+/eplsXjLy0sbG/8eH4+yp3mLK/PLK7ufD7Y/7tQ0VgicBLpaOIaVUUZCeHXe0/yHt0LcGXRTA283R3s7ayKJoGuk7+HrZqCnqoqRNNRBujpS9LSUdUhQMwrG3BirgZclEeS1CApEFQW0giRUQkhBUgQJkbY2MlRVVkRD5bFwqNhJICoImA6W3Onhv//+eXz89/7h7tjEMHtm+m1Dfe/g0PrGspcLzdnW0M/VIsyP7ss0BleupZ9NjT2bEh8S6hsVHRoaFuju7mprR0/PvMRw8SiqrJteXGNNzXUNT3eMTPeM8haWP/b08uYXDt9/+GuEvbGx+2t0euPP4+PA6GRZOL6qqXtgbJY7vzE0ymnvYs0t7ExO7yys/Jie/9IxtNY7tsVeOBwYXSwrq7c2s3Sj24QwHe6dP3s2JCjW17e2qGSos48zM7+8tO7v5YdUVDTX17UzN7azoJoZUVrbunb2jn788e9vf/67s7O7PD9bkf/Cg0GjGhvW172tqarOyMgAfADwnQAnhSvqG7nLa5yVtb0vP2eW1lffHy1vHxx8/5O9sLJy+OH9r0+L2yv6xrp0mpmJDjHQ0aby2YP0MP8IV4aLtZm2OhamDMHg0UiCijxMnqiBQKMkKPpYJoPi6WZuS9OyNFfX04Gr4WRVMZJ4tDQBA1GBySjLiSnJiiMVZCASoigFCB4Jh0Fl5SRF+QEoLMj97/jv9c01zjx3dIo9M8/bOfo0ODE5ubA4t7J0OjHGlKIleAIoyp8SPQnAudT4tLT45OTYwABvbx/30PCQ6NiYmITE0Kg4IwvbjsHxUe7KCG9tkLM6++5o6f3Pkcntw8/H3f3L+5+PN/b+b/Pw79n1L+yl/dl3n5QIukW1nX3jvM7Bqf4x3vb+T9bEUs/gApt70MPaqGya7mPvsBcOWeNrPT3jNubWrx88OBMaFObieCM1NetcxgZveWRgbGFhY3v3sKysgh8AWVFhAgpuYUIJDQl6t7W7/eHT3qdfP//83+7e4aejj//98au6uEAFjalvaPr+4xdvbqG5veuEkAg4cbKle3Dx3e4wZ6GsvoO3vjc8u/r+21+c9b21o+/cvQ/NYyP7v/8MiQojqqv6ONlbaBHupJ3OPh0TzKC5UI3NDbTV1bBoHEoZh1HVwqNVIPIQQSxGFqcqa2aqrklS1NdBamkoquFk0QhxpKKoKlIWh5RHK8kgoNIoRVmMElRTDacMkRXiB7paGgL8fOvrq+/3dlc2NsdnZubXN7mra7NrG5OLy9ufvtW2d+ztf7hz+8YpYX44XF5chA/cuHouOsI/LMyP6WTn7MLw8HKPjI1xdHOju7oX1tQ39Yw09I6OzG4McTe4mx+nVz9OL3ziLn1f2/lnceuvgandscWPw3MH1Z1T+38cB52+VNo4OLawM8zdrG1n1bcPr2x9m5nbb+3k9bI2Jhe+5VcPtQ0uzC4fjbMXkxPOVhcWZcTHudGskyOjX9x79O3w+8b67vrW4cgUb4Yz19LU3NXaFOrrJQBAeWnZx0/fl9Z35tf2Dr7+9fP3fw8PPu9ubR/ufXjx8vXTF697Bljv3n/4/OP3moY2ICjW3DXEXdkZmlr4+Nt/3eOzQ9y1vqmlpYMfA7z17vnl3oWF5aOjGw8f8AFgYaDnZGwQZGt12tOFRlaz0FS3MzPS1lRTgEOR6jglLIxqaWBipmVkrIFCS6sTlfEEiIG+CgoprqUJw6Al4UqiKkhZVYSckqyorJigvIQwVEZCSADwAyAsxA+Rl83Kyvr9j78GhkfYHN7AOLt7ZGxwijsxvzw6vzTEWRic4lbWNgyyhsIiwsUkRIWET4AXT+8kJ0aEBnnTrKm2dCt7J0ff4GALOwdze8abyjr20rvmgYmF7c+s2c21gz/ZSwdjvIOZha9zG3/OvftjeuU7992vyfVv3VObUxtf6/o5zay5ZhavpL6/pL63uWdyYf3TGHuju3eeNbG9tvNPTn77pdtv+kcXZ3gbJUXlRblvogMDXGxtgr1856bmfv/5v82tTzsff63sHL7b2f/+/fv++6305NOOdvStzXe//vhn++Dbxt63T7/++/Of4++//v549PXo8Ms/x8f7X37tf/m1ur2/ufe5c2Dcyt51ZGpxjLPaPjg5t3E4zF3vYS91Ty4PzW/18TbaeSsdswt9swujPJ60tDTD2sKFahzpwgixt7bX1zRWw6AhMnAleW1dsixMUZ9qZGSub2SmRdBAENRh4pJ8ikoi8hBBFayMCkZKASIElRVCwaRxSChKURoOkUIpy8tKicJhUCRCSUiYHwCw835vaHRidJIzMs3tG5vqGWEPTc+N8JYHZ+Y7RiabB0bb+gY580tXbtwSkZIi6WiCy+eSQwO8Av08XZwdQsMCw6IiY5OSmF4+SRkXWDPzw7MrvHcHbUMzEwvbQzPrsxufZxY/cpe/Ti58GeZ+mFr+Msjd62Rvto+vdkys7f1+3DDAbWbN1XdN9Ywvtw/Mdg/ND48ssYaXJ7m7vayVz38eL7//Lb+s9Z/j4zneckdL68X0dHlJ6ZvXbm2s725uff72+zFv84j3bn9kindw+HFhnnc581x5cdF///7v6POPla0j7uqH1d1vB9/+/vrzn0+ffu3uf3n/6efc5u7S1n7/OIezvM1Z3Movq1/aOJxZ3O4dm5teer9+8Iu9/H5qY7+Pu87ePOxb2e2e22gdn/nx77Gji6uni1OEt2uUu5OTkY6ziZ4pEYuHQQQAAAAAPhAcGR4cEQgEgSoRqaqmLKcgglaRl5ThI5GRZG00Dg9VQcthMRAMQl5BThQieQoqI6GkJGNIISvDIJLSYrZ2Nl9//mrr6p1dXB2a4PSMTPWOTg9NLQzPLHWNceq6WeXNnXXtfUMTnCev35wQETMwNQX3b1xLO5NwJj46OMgvISEuODwsICzMxsm5tK5hjLdY2dQ9NrtWUNU8OLHY3D2+uv19dGZ7nLvHmtzqYC1x1r8OcHYGue9n3n3vmX63+fW4dWSBxd1mzWxNzH/oGJjrGZwvK20pL2lx94hKPJvdMTBX0zIyPLXCnl1bWFzjzswuzPJSklM/f/rx5ds/cyuHG4d/Le39WDv8Mb24wZlbbG9vf/b4wfL83P7+4czcSv/4bGv/ZMcwb2pxZ2Pv297+z+29LyOc5YHpxfnto6GpxcmFdxOz62zuOpu7vrh+NDG7ubz1ef/7v+sHv1YPfo4sbnHefxlZPxpY3u2eXlo7+PI8N9/K0jwxIjjC29nblupnb66NUTbX09TTUOMHQF5evqik+N2Hd3SmLb8ogMKlBUSAiATAEhRVcPIqWDkEUhoBk0IjZdFwOYSiLEYJikPDYXB5nAYGpaIEToDmjpYp7uzwxNTM3MrQxGzv8FTPyMwAe26QPdc+yH7b1l/e0NnFYg9Pz7cPjGibmGkaUMC5pMTIkMAAbw+Gg21YWEhoZMTZ8+dTL15u7u1v6R1iTc0194zMr+3Nrewtre2Pz6zPrR4tbH5d2vo+OL2xsPOze3KNNfd+7v3Pmc0vrLn3S7u/TSzu13fNdLOWG9unx9gbVGO7uIgz7m4hwWHJj15U1LaNjHPXZhY2dj4ccjizh4cff/744+jz759+HB/9dszd+rb2+e+NL39++es/zvxSTU3Ns5wnQwODra3tPYNjdW2DxXU9JfX9zf3Tkwvbmztf3h/+NrawNchbX9n/wV7cGeGsNXWNcRd3J6bWZhe22dz1jfdfFzcPN/a/z20dsmZXR5a2++f3WMuHnZMrQ5ylnuExBApub2uefTnViqIZ4ELzc7Ix1MAZaKjLiog60GyXFha//vadPT8JBICsspSssoSI1AmKKUlSVkCNCMcTlHBYBQxKDq4opSgngYDIohFQCWlBQQlA1MYDfjC3ssBbXh4amxxhc0em5vtHub0sTv8Yr3+U2z4w0dA5UNfeN8ZdGp1d4q69O3f9BhSNAQ+ysy6dT0uKi/Zwdw0PD3fz8vQJCgqKjiqpresaHp1b356aW9vYPvr4+a+WtqHU9Kz6Vlbf6Nza+2+j3HXO2mFj/9TAzNrw/Pvlvd/quqd2vx9PLx/VtrLZ3A+vClqfv6jS0zQWACcryxqGR+d8gxOnFnfWdj+X1jQffPo6v7DEnZ1bXtva2P0ytbD79X/HO7+OFw7+mNo8Ovjt387B4dd5uVcuXywrKa2vb2xo6S2r7citaH1d0V5S39/SOzM9t7118FtV52hN78T48t702sHU8of69uEJzsbM7BZ3fos7v/Xu/Vfu0vba7mfO6tbgzOLE6m7f7A5r+WPz8Pz02u44bx6nrqZOVO3radDXUhECwMPB0tHSRBiA3MdPjv85/u37j8nZ6f0fR0kZyUAAqOvgsRpIdTIGp65sbWNoYaVnaqxJIiKRSnIQaVEFKXFFiKSYjICMsgjfKRAcFTS/ujjMZo9Pz07zlsc5K0MTc33D3IFR3uAIt2dgsqNnpL1vtH+c0znMZs3wyhqaJBQUQUZyUnJCbHxkZFCgf8aFzJiE+OjExMT0tHvPX5TVN5a+rZ/mLecXVQ4NTfl4hRKJ+k6uASkZ2YNjc4MT89zVDx3D3IXtz9NrBwvb3yuaWZzVT2vvf+8bXt3Y+TPzyvPTiVfyXxQ8unnv/p3H27ufs++/KK/vOPzxd2V96/DE1M6H/fWt90Njk38dH3M2jrg7vy8c/bf06d/Fg1/Le5+Lq2vLKsqfPH7Y3trW1dVTUtGQW1L3srQlt7LzVWlbfkVH1+Ds6vsf9YOctomlibXDhb0f7z7+1T+62NbDHh5bXFjanV98z5vfWnt3sLC+y13Z7BqZ3Pj4a2huv5ez1zGxwtk44K69Szh7xsLalMsdrqnKu309lYRVZlqb1RTmH//9v197R5sLy/93/M/u94OPv3+RUJI6IcYHw0IxBCUjMy2yjqqOHl5XW1UNr4yGQVDK8uoYpJaGqhJaWklVDgiCvvFezvJcQWXF0voWb2ljkrM6yl5gjc0Nj8+zRmb7Bqa6+8a6+8cH2bP9bG73KJu9sER3dwf3sq5dSE+JCQ/xdndJS0+OjY+JT4xLOZ/6Mi/36s2bt+8/am7rfvo09/Gjl3QbFysLhpY2NTQ6ZYKzNr30fnbjsJXF5WwcdY4uzqx8bOyc6RleOfx63D24NMU7iEq4fvPOm5H+yZG+0ZDg6MWVrfLa1sKqhncHn0c58+39Q+92Dzjzy1NzK+PctcWdb50TK6z53bm9n5/+73h2fScnr6C7p6++vn54eDjn2YvXBWU5b8pzyxqLartzS1ufF9Q1d7FX3//oGF/qmlrtnFge4rxb2fs5NrNZ2zw4zF6e4W2yZ1Y6e0c3dz6OTs+Nzy5WNLXt/fibxduv719mcd93DHOXtz/Ud7THJcV29TRubc3vbM2j4XJdTfX//f7H/37+dbix//ng687+0ebRweGvb9PLPCAIVEgYmgNVASGlqqasroEgqCkjYJIyUvwyEvzKUDE0UhaFUwAiwM6N3jXc3drXWVZXu7C6yRqfmeSsjk0ujkwsjE0uDY/P9w5Od/VMdPaOD0xwR7i8lr6Blb29m48fgYvnUlOTEvy93CJD/DJST2emJ2amJ6anxD26n/3wwZ27t+8U5Jc8fvTy6eO8s2cu3ch6kl/QWNvM2j76e4S30z213sfZnlj90jG2Obfx+9vm6d7B9ZWNP1e3/m+IvW3OCM3Jaywr766r7Y+ISssvrp3kLefkF24eHXFW18sbW7lr29yVnfHZ1dmV3aWtw95Rzhh35fd/j7d2P798U5JXUNrTO/jqdV5La/uzV6+fvsytrG8tqW56kV9ZWNlc1djT0Tc1t3o0MrvdO7EyMLU+NLM+yF4ZmlztG52rbR1iTS6Oz66Ozy6PzCwMsmdn13fqu/o463vdo+sdw5tjnN1xzjv27Epbd1/W7RsvXz9raq59W1tx9+7tgYGhD3sff/347/DDHz9+He9/+XP384/Pf/y19/Xbk9yXQBAYmesTNFEGxkRVgjyJrIzFScnKA4g8kJEGUAVBlIoCEAI3H9xc2lh5VVBQ8bZ+an5pkrfMYs+Pz6yOTK4Ms1f7Rxen5vZKa3r7x+aHJrkNXZ3l9XX1nR19Y8PAxdGeybD183SODPVJigk6nxx95VzC7atpl88l3blx+f7Nmw/vP3p471lTQ3dH+0ju6+qat30fvx1PLOyxV48ahxd6eXsL+/92Tuys7R03ts2Vlg1+2D/e3v9vcu4AnJD3jcooLu8vKOo4l3nv1oPX04truRUVFa2tgxzu7Obu4c9/6jqGlt4dcZe2t3Y/zy1v/vz9783ND2NjnPyC0qLiivrmtjsPHheVlb8pKs4vKa+sbSgsq8ktLK+o66ht6WvrYU/ObY3NbHUM8jqHZvvHl/rGFvvHl7qGuW/bhtoG2OO8tXHe2sLWh9n1nTHecgdrrH1wcox3wJo+GBhdb+qcYM+szMwtFZUUv857VddQU1xa9KYgf2196+fv/73b/rK68e3wy/GHL3+v7X4++P7n0a/fRzkzOiYG0gpSOhR1LFFRGSWGU5dVQpyUlgUItCCBIGVAUdHWUyOQ8N1D3T1DfVdv3hhmsw++/Wjs7Fna2pvgrYxMLzd2jnYMcpu62RUNg+O8za6hkermhsKqyqqm+o7BAcBk2KrjMWYUHSuqvpOtaXykb3y4z+ko/+zL6Xezr+S9yMl58jTr6q3cV6UL8ztFhQ05z8t2j/6PvfhhZvNLx+R6N/f95Mb3FtbqwvrvHT0LRUWdG5s/P3z839LmF8AvefV+bkll36vcptv33ji4BJTXt5XWN2bnPOsYnRiYnD38+c/67tdh9uK3X/919Y7++O2f1bWtwcGJ8vK64pLK4pLKmvqmB0+evcx7U1ZVXVXXWFr19lV+aUFpdW1LX0P7YHPnGGtyeWZhv2OQ19I7NTCxPDS5Oshe6R2ba+6d6B2bZU0vdgxNsuc3eBvv+yY4U0sb1S0Dw5y9vvH3/SNrXYOzy+v7U7MLhcVFOc+flpYV5ufn1Tc2LK9svP/weZy9uLhytLj+aXHz49zG/rvDH+v7H49+/ZaZdRkIAB1jEkJVHooUgWPETkkAvpNAQgbIQ/lUCbKAHzh72n//42ND29uyt6VTc1OVjW8n52c7Bgd6hke5q+utfazx2eX2gYm6jqG6zv7W3oGKhvo3ZRVF1VVvW9qAsyNdWUHaUFddm4TRwCk50U0sjTQtjTSd7ag2FsYZqcnPc55duZh1Njnj4OAXb/bd46eFxWUt63u/OO++jK8ddU1vDs3tDc/ujkzv9A0sVJZ3d3aM7+x+O/j0W1j8mbr2vuKKrpLKnoKyVh1jmzs5bzqH2XlV9TUdfZyVnZGZpdXtj4ef/2SNctzc/Hx8gwoLylpael69Kmpsaq+orH3b0FxSUZ1fXFJeXVNZ25BXVPoir7i0qr6utb+2pa+pY3RwYnFh/VPn0FxTN7t/fIk1tTbIXukbn28bmBqcXGjsHmnuHe0anmbPb/SOz0wtbRRWt43xDvpGtlkT76Z4Oxvbn+oa23KePystL8nNe5Ff8Lquob62rqGlva+1Y3Bl47CXNds3Ps/bPOKuvu9nz6x9OKhoqhOWFSUZapD0ceraSDVtmAJcCKJ8Eo4SlZEHMKQIEAAff2y9P1q98/jqq6InjZ1vV7YX+8b7JxemZ1cXJhd5xW9rqppbWvsHukbG3rZ1dA4O17a2F1XV5JWWF1RUAV8vZ3NT/aT4sGB/F1MDdTsrPQsKkWlrEujlaG1ucOl8aklx4f27jyLC49fXD5aW3o+O8u4/fjM0tbh+9NvM1pe2ieWpjc9TK4cs9jpv/n1JUV1Zcc3E+PT/jv/jLnBKqirKqlqr6vtLq7tCYtLyK5tY04s9o5w3FQ3PCyqv3nm6sLL7Kq8sKSnD3s7F3NS68E3p25rmkpKaufmVjs6+6rrGipq6orLy0sqqgtKKZ6/f5BaWV9Y2V9R1lNe2t3ZPjM6sza0etQ9w6jvGOga5PSPzvaMLXcPchq7Rhq7hktp29vxmzyinZ5TT3Dta2dT94GXpwsavcc7h4NhGzxCPO/+usKSysLiotbU5v+D169zn+fl5j548zs0vqaxp4i1ut3aP9U8sTK99aGNN1XYNdI6xazvbTWwtDC0pFgwzCzsjK4axiRXZxtHYlmFI1kebWpLOZoZPzHa29VWcOR9+7kpc93Dj29bSG/cvPXx9LyPr/IXsi829re1DXW/bG6taGvomRrqGhls6e6vqmgpKK18XlIC46BBXpk1EiKeLo4W+FtrUgGCqh2dYG1iZkol4hL+X27n01GtXbiSfSedwViYnl7a2jmpqO+89y9/59tfYyl7TMHds6UN508Cz3Ir+/onbWXce3r6dkXqaMz349dtmVU3+i7zCO4/yYs5cSLt0u/RtZ1FNe2P32JuyhkH2XA9r+lVeWX//2NDghJCA6KO7T3KfvyksqKiubvr85efc/Ep1XeOL3PzcgsLC0rLnufk5r/JKKuveNrYXlDcUVzV3D3Im57ZmFva6h+daeqfaBzidQ7MDE8v9EwuN3WN1HcM1rf3c1d2GruG88oa88vp7zwsfvS4fGH83zt3vZa1U1vVNz67X1DUXFxdfz7pcWJT37PmjR48e5OXllZRW5heV9w5M9LCmp5Z3h7gbhXWdpc1dVe1dlW1twfHRVHtLM3szqr2JhZ2RgbmmqbUu2RCvqqZk52jiGWhDpWuIyAADKi4gwonmaGhqo6NtjFfCyOqYkaAYOSgagtLAXLl3ra6zsaC6tLmju7mjp7apo7iiJrewHNzOvphyJjoqzDs00DU61P10jE9ynF/a6aC7N9JTkiJuZ13KvnH16eOcm9n3OjtZk5ML83NrY+zZ+8/fdI9zO9nzrWOzPVMrxW/bouJSbmXfvZSWkp4YYW+hFR/u2NX6orT0nm+Qj4d/KEyFGBh55nVx/f2c0hf5dZUNvS1do83tAxzeyvzCam/XYF/nQHVJTVdrz6uXhW/elG3v7H/Y/9Q3NPL0xeuXeW9e5r159vrNyzeFNQ1tdc2drwqrS6pbhsYXpxd2Rqc3+sYWu1i8tv6Z9gHOKGdzfHartX+ysXuspY9dWtf1rKDmcW5FQVXzk7zKp3k1LV3c8Zld1vj626aBuaWd/KLyS5cumZgaPnl8vyD/1bNnT6uqqkpKy1/mFVTXtgyMzY7NvWsd4eW+bbuTW1Lc2NYxOhaZmqyqQ0QS0VgyVpWMkUNKSkKFBcSAMlo2KT3KN8iOSFbU1IVDlE/aMo3M6ToMNwsbpolnIFOFCJOGSTh5O7oHejh4MK49yGrqba+qa2po7W5s7ausbS4srQV0mom/r1NYkFt6SkT2laTLGVFZF+NuX0u6dS05OTH0+qVzly6ev3fn7pXLWeXldXt7n+d4y8srm73D7It3nlR2Dg7Mro0tbK28/3T7zsMrFzIr37x4eO3MjXR/BzOlu9e87mSHyMgL6BrpA35Bd7+wqvreosquB0/LG9pGy6paa+paOdx5Dmf23epme0M7q3OoOLck93Xx7duPh0fYnz7/WF5/V1BSnldY9Cjn2cs3hW+KyxrbeuqaO1/kV5bXto9Nr03Nb3cNznYOzXYOzTZ2TTR2TYzMbEzwtlt6p0pqO9+2DSVfuHX3WVF1y0DPKK+0tuf6vdypuQ9zq5+neDudvROz8xuXLl/38/NTUUFnZqTV1VaVFBeWl5c+ffrs5as3ZeU1PazJpj524+BMSUtf3IWs11V1M5ubIUkJQEIIiPJLKElB0ZBTcoInxU8IS/HbMWkTnMH4pCACSdHCRjs8xiMwwg0IgfNXkoTEgb0rzYCqTdRXV9dTM7Sk2DjTX5XmldXVlFbV1jf3tHQMvm3oLKloAD5eDkmJIedTY9JTIq5fTLh/K/V+dsqDm6l3slLu3c7IeXTz1s1rL57nPH/+8uGjZzMzix+PvvHmlu88flHT2lfR2jcwuzIws7Syc1heVp1z73ZtwZPnWfEvbgS9uun1LJuZEksREABC4kBKXpLh4jE4PDc6udndyyssaWnpYE1zF6amOXV1dQuzvI6mtpw7T8vzq25mPygtfVtWXtPdMzg0OjEwPPY6v+Bl3psXeQV1zW2Vtc3lNY2vi2qKq5pHJldaeibmVo9a+6YbOsdr20bqO8a6WLyW3qm69tH8irbx2a3Oodnc0ubXJU1N3ezmnumM6084ix+mF3baeyd4i+9Yo5N37j7U09OjGOqfT00uKy0sLyspKSmqq2soLqkoK6/p6htrG5rJKW3snlpMzb6fcftB68hIfm01EAJoDay4oiQQACJyp/hFTuA0VbLvZtk6WkXHB0ZG+6GwEEsbw9GJvpwX906nxr1489TRnRERH27tYA2EgLmddXhCdG5pwbP8N2+KK6tr25rb+qvetr75f1zcVXBc25on+C0myxbYIttitphsmeGYGWQQ2GJMpZKUylQyM+NOZiYxWrJl5mM6Pkx16s6tube6pqaqZ7qrZ+L2g7puxEzE/2HFjv32W9+CDcvoAoYGWon4USoJhscO0kkQNm2MSYIwSRAWdYxBRTKpE7jJcYlYqFCoWGzB9NSCx+V32L1MnmT58ZvQ2rO1O12/EAAAIABJREFU159Xnn/99ZefVpaW9VK+T8vxKNBeRf+MvmfefNer70zeBmxJArr6bk3icQ7XrN4wjZ0U2uwL9x+8WFt/NDc3p1Yp3r95/fTBYylPppMbJWK12z3lcPoWl9aW7j9YXF1XarQKUKMz2zzBaasrYHUF1Ea30RHaeP7N0sO37tCDx29+fPb1L3rH3CiaMYykYijiUTRjaeP973/5j9ef/1ja+Dh7/+2j1z+9/PgHhQsuPXz925//z+mF+y/ffPD6QmKx9OCB5jAAwI4jrEaD3WYxGYwul8egt5jMjvnlR77FxyrnrHt5gyRWCfWW2Y1Hr3/4dmdpXsTW6OjkuOSdKck7U8Ljwgh0/PL64t799TvSth491lxTX55ftOvkmWP5Rdnl1WXHTh3NK87PKcrLKcqrb947jITdvNdO4/MW19ZAnXVqdmVu8WFoZtkXXATQqD42c4LLQlNJEBYVyqJCqPh+Gn6ISYFSSVDcxAgKBZFJhQaDgcsTgWo9g8wUcCVihfbr735ffflx6dnXq0/fvfv0/ZOHD3QippGHnFIhXILbc+qbM+rzC/Y2Iva4XAm32kVqlVSp0EvEptnpZ+trb1+8eL+yunZ/bUmjVXx4/+7966/FHImUr1Yq9E5n0Gb3zM4tB2fmgzPzcjWoADVWl9fm9hltHovTrza69bbA2uMPD55/fv71Ty8//eqcui/Tu8kcNRLPG0HR6g6cm155/es//ceTt788fv3L0sNP9598+/67v6JJQrXZ9enHn2eXVv+3v/x1cXnJ7XbyeZyR4X46mWQzGb1Ol9Vsczl9NqvbYvHMLW0EFh9bQisG3xwXNIBOj97r/d//r3+vO7Q3JiV+S1pi2u4d8clxQDhw4syxe91teYW7d2dn1DdUHTy0r7KqrLA4L2tXem19TW5RXlVdbXlV5c68nOYjR0aRSAgCQefwTXaX3eVXggatwa7WmoQSNYBG9THoCDYDQSWPsGmjLCqEThxkUyEcOozNQBEnoTgcHFTL3W63GtRKxAqFWAkq9Wab/9NPf1p59jF4//nKk3dff/z+7Yunbq3QxoctauFO1oU13bUZ2eE53Rkx+zSHffv2rebB/jt0KkuncX3+8I8z0xvB4EJwKvTq9VO3x/L+w5u3r99IeAqV3CgRq/V6u9Fkn51bdvtDnsCUSqsD9QaHN6C32PUWl80d1Fp8Rkdo4f6rjZdfHr369v6zjybP/OzaS411ugeCG4CRzl3vNntWfvjjvz569fP77/668fKn1cdffv7TfyewZL2QMc9M4NmbF9/88EWulJApeKlEoNUoxXyeSad321wWvdXt8Pu8M1azLxBanV59ap1atoYWJQab2uEUajR//b//reXuHSASiNkaDUQAMVuitqZuAcKBsEigobH6+InDhUW5+QXZDY01Tfsaa+trGprq8wsLKmqqDx49sjsvNys3++T58wQazebxuPwhEo3p9ARNVpdArNAZbQBsrINIGKEQR0iEQRYVwqINM0gDfCaMz0KKBZNMGorBwGpAud1uNRjNQoHU7wgE3CGXa/rJm2/nHr5zzz1aWH/58s2nt08fT5mlVi7EwbylQjU81F1YUTUHpU0a4fGaKiArDei4/ZXDZFme3WBQZSNDEwwmTywVzcz7NXrpg0erGxsbKqVBr3WJRCAImi1W1+r9DW9w2hOY0hpNerPF7vGrdEaT3evyz5icU1bPbGj+8drTj2tPP66/+Dy9+vzzL3+Zvf8aPsmZpMmhE2yu1P7+u78+fPHz19/+88bLX+buf/j21//KFOvuDvTrHNp/+tc/+aZdQglbpRY77CajVq2WSpViqVln0Sr1dot3Krhs0LkNJt/08hOtKzS1ugHaXFqnU2U2/fnf/lmilQExQE1TRUllwcUrp+923Y6NC0tJTazYU7y3qbawIDsnN6t8T1Fe/u7U7dsSt8XnF+bl5GXXNNbmFefnFOaWVVeev3qZzKTrreaNpy9MZrvN7na6fHQGB4DD7hLwgyT8EInQz6SM0MkDdGK/gDXGZ8GlIjyHOcHnk6USvlIp1+mNfJ7Y7wgszdx3uabnV5/ff/Fleu31wvrrp0/fvnv2ZMoo0ZC6iB3lmKtb/IyaGV6ZDpfFQOdNjtfChg5oZFg+nTrUBR0dwjBoYhqdzROwFWoBk0MMTnunZ2f0eqdYrFOrLQaDw+effvb8jX9q1hOYMlisBovV6vLKQZ3dE3L5Z8yuaVdwyTf9YPHBm5cffnn89vuZ+y9eff7t449/WXv2jSP4YBBOReFFj1//srzx5cHzn5YefuOdef7g+S8ska53dPDWvSsiBev6nfNcPslq1/g9Vo/TYgRBCU9gM9oNaovTFlxZeGLUe3Va98zyY4M7OH3/odbhAq02vcP68ccvyw+XWjtvIrFjFDrOF3R0dt0BwoCS4ryc7MyKisLm5tp9zbUlpbkpqQnpGUmJSXEl5QX5Rdk19RUVteVlVSUNBxr2H9t/qeXSoRNHBELxwuKy1xfiC0QqtQ5AIbuIhCEyYZhCGmTTRhmUQQapT8SB85gwkQDDpKHEYrpEzBOJBGarRSEHLVrrg+XHLtesK7D65P1vy0+/mVl++eDB8y9vXk8ZRHpyJ+JS1sTlOMdkwQK/WINN4eJyQcmZpmqgt+0wDjGKHEJIeVr4GF4klhtMWomKwxFR3AGn0WoxWrw0qthgcBmNzmBo7tXr997gtNMbMNnsJpvd6vIqNHpPcM7uCRnsQd/MfU9obWbl+dTS09WnH9ZffF558v7hy+9efvzdHli/O4CZIEmfvfv94Yuflze+PH79DyuPvl988EVt8tME9Is3T1y9febIqSa1hm+yKGxmzVTAbdHppHxx0DPlsvi8zrkHq6+spimzKTS99Mg7u2L2BLV2h9psUpt1a0/Wnr56TGbieUKaVM5ZWAoUFu4KCwPystMP7a9vaCivqytubNxTWpqdnBrb0LQnvzBzV3Zqdl5aUenugrLdmTmpl26c6x3u7B6+l5KZHBkdcfnqFbPF5g8GJFI5gEb1kYgQMmmURoHwmDA2fYRNHZYL0Rw6lMcep5LhcjlXrhBJZGJvMGS1uZUyw4O111b7rNoYfPjmp7mH79zBlfmFlYeLMwo6jI+4OPhVEv7GVst47iJ/jw6TzkJmEcfLL53cOtR5ZALeh4COdXcNEYlMOoPlcFl1RrlGLw1MeVSg2uYMUBlCvd6u1Zl9/unnL97Y3T6r02Oy2c12h93jV+lMvqkFi9OvMbsDc+ue0Or04uNHrz8/fPnxydsvSw9fP3r17Yfv/kltDF643ofCCTde/Hj/ybfBhddP3/7Dw9e/Bpbe6J2hvtHOQdide71X2u5dcrg0waDV4zGZDaBOrRBw2LPBGbfD77QFV5aemvQBk2XKN3N/ZvWRQKnVOVwGp0NjNa09fvD+m3c4yoTJqqbSsWw2PiIM2JEaszUeaKorPnmyOb8wvbq6oL6xPGV73IFDdaXlOcmpsbUNewqKdxYU78zclXyr9XJPfxsUNVhaVZiyPRkIA7YlpXT39mi0emB8fAiHh9Kp42wGikOHcehQPhMmZCNEXDSbgWIzsTI5XyoXKbTgpx9/tvtmJUr3/Y1v7d6HCn1oZvXV3PqL4Ozy0vLci0dzPHIvFXKi73SyYLDQiC5elxxg3o1hQnJ4+GZoX9XqkphKhx4/cxiKQnT0DRgs1rdfvwNBFRI1BoIqt9tttblodLbXF9AbTHPziy9evtYaTS6f32CxGyx2py9ksDqNNk9obmVqcQ00uUCTa2Ht6ZM3715++PT07fvlh8+evPj06t0PCrX7wuXurv7JD1/+svroG/f0o423PztmH/pWX4gNRhR+QKMnUxhQqYIKavherzkUclmtWp1OrlAKgyGPVgt6vf61tac6ncvunHX4FwILawZnQKIxqsxWvcMeWpr//rfv6Rwqm0fW6cRWs/TwgfJtscCORKCpevf+A5WVNUX1DRUV1cXJ2xOTUrdk52RlZu0oKMirrtkTFQ2MQPpHoYP3Om/3D3aUlObHxcXFxsZHR8UnJCTu3pUHYCbH8HgYhYSkU5Es6hibNsZjjPGYMC4Dwedg5FKmGpRwhFyuWPzmy3e++XWZxj+19LUn9NxgX1x++H5x/ZnR6vD57Z+/vs/EdYx37+08vW38RjLiPOCcLDNNlPDh5QLCke7bBQxaK44ywJHTJTpl84njSq3B4w1yODwSgehyOOfn5/UG0ySO4HA5Qa1manr24cZjjcHo8vnNdpfN5TU7PDa33+oKOH3TruCc3uYxu0JLD55++OH7t18+PXj+8umrd3NLG1MzDyy2mZOnbl+9MfDh85+X1t4/ef3jxtvvH7z94ll5xFcriTSIQjkxge3i8rBSKdNm0zmcRp1eoQKFoFbsDVi1BpXJYl5/8ESrd1sc0zbPvH9+3eiakmotarNDa3cGFuY///ydWCGis/BM5iQOM7C25KDjB+IB4NKp+qa9ZXWN5QcON1bWlCVsjdmyNa60tLihoe7gwYO1tdUx0eEup8XvczKZRDh8YPfuHYmJiVlZu3bvztm2LRkAwgEaDUulommUcQYNxaWjBGyUgI0QsBFSwaRYgJdLGSIxm8lm8CSSjz/89Oj1R77EZnatBGef6yzT/pn14OyyUCRxu81vX8wzcR34oWPjbaWMnkLEuUjl4G4ZJI+PrJ0YrO5oKW5r27v/SOmlO+dHMai2vn6bL6gxmMViKZfNUalUbrdbIpVTGMzgVMhqty0sLd5fX9OZzA6Pd9PDaHN5Q7PuwKzZ4TM5gxb3lGdqafXRi43Xb+4/e24PTs2tbvinlmcWHllsM/EJu+91Ip69/ME/8zC0+Ci0tLH0+OXU2mOFSXen/fTw8KXW9lPYyWE+n+rzOkJTXofTLJPzjSa102M2WrRSuezhxjODyWe0Bk2Oae/sfbNnRmGwa6wejdXlnZl7//2X0NxUd1+7TMG1mqUyAcFjEfnMgt1pEc37K8or82vqS786ffjW7WvDI/3QseHOrvYjRw5V1+wBwoD1B8vr6wt2u1Yu59bWlgFhAAAAkZGRkZGRUVFRAI9HYTIn6dRxOhXJYY4LOWghZ1zARimkJAF/UiKi8oU0gYgrUylfff1x7dELnTHg9t1/+PijwRKw2AOBqXmBgBfwWjZW3HxiD37wBK6zVok+JBoskfblIS/E9F9KOX84frT/4Cj0csOBsj17K8/dvDlBZgiVoESh9nr9Op2OQCAoVEoWj88TiUPTU063a2lleW5h3mCx2lxui8Pt9AasLp9vas4TnLO5gxb3lMkZ9EwtrT9/t/zkxdP3H2fWNpyhhcDc+tsPPzvd8+mZpWwu+OLVt6+//vHx8/cfvvttbnVj6dETqU4+Ar1DJvfjiUMCIVkm460sz88vTOsNoETKtzsMdpfR5jBzuPwHD55b7dN6U1BrDrqnVi2eOZXJrbX5QYvbFZp58/lLaH6WJ+bC4EM8DsEI8lhkKJc6duFkfUNjUcO+8n0Hq+oay/MLdqalJ29Lio9PiCopLaip3QOEAfMLQZNJaTYrjEZZVVVhcsqWxK1xsXGRsXGRCVtiAD6fzGLhNj3YDBSPPS5go/gspIiPFfAntSBfImOLZXyRXLyy/mBp9aFcblAojH7/glJpcHuCjx8/tRp180H7YkhPRtzquVzVfz6X3lPDuFtEa90FP7dt+HregarIc1/lZ+fGAtFARkFORkHR9pyilvZuMo29tLwaCoVwOJzOoBfIZGyh0OKwm62muYVZr99jcdjtbo/d7fOFZpy+kMMbtLoCTu+s3TevMXst7pm1Z1+vvXr/+odfX337s84RtLhnVtZfCUS6YQjWYPB4PLNisUYglNFZfCKVodBqJUoRl4e1WgRWm1St5vN5zPW11cXFeblcKpHynS6Lw23x+j0sNndl5ZHbu6gzBpQ6jzO4avEsgGaf1hpQmz32wNyrj988efkGS8APDfdBIL1DfXeok6PXzu47vLeovqFwb/Oe+saS4tKdO3enZGQm5+VnVdeU5ubtrKvfsyUx6v76rFYv1hnEYik9N387EA78fyIW0wVCMp+L43ExAi5WxMdKBVipACsTE2RiklEvZrOJDCZZKOY9e/H8H/7408L8itXs8LoDXrdvdXllfWVZKeFppCyDjDJ05+jVg7t7zhaiW0p7jiQOHknAthQMt5TXl0UdOZAbFw8AEcDusrLS+ub8isYrt+6JpKqlpZVQKDSJx9lcTr3VzJeKHV6nx+def7jmC3i9wYDT67G5vG5/yOWfsji9OpPb6gxtepicU/efvnv57W+LL94/ePvFMbM6u/rMFVgeGcWKRFqRQE3AU0uKyo8fPZGQkHDnzi0cAeN0GwxGgc+rCoZMarWQSiGs319bWVnRakGpTGi1GVwee3AqwBdIpqZWAqF1rSEoUdltviWze15t8mutIZXRYw8svPz4/f2N53a3r7u358zp482NFb13r924cKSiOO34serDx2qqanOLS7OqagoqqgqKSnaV7cmtqS2rqCrYmhQVCFn1RonJKtUaBC23T0PhnX0Dd9rvXrndeuF6y2lAIqJKRFSJiCwS4kV8nIiPlQhxcglRraCK+Di1kkWlonk8mlwhWr2/+OWbTx/fvZ0NBIJez/rKos9pG4cNd965ikf048fu3ru878qB3L7z5WNX97Q3b7tVFwU5n9t+rnhfdQoMemtwuOPU5XN5FVVxqbuAmKSeAZg3MDM3N+f3e5HjCKVWpbGahCq52WHx+l2Pnmx4/Z7p+TmXz2t1epzegDsw7fJPGSxenclt9cw6A4vBuYcPX3z69Ps/zzx+u/Li08a7b99+89vM8mM8ic3hSMgkBpVM29+0d3RoMGdnBp2Cp9FwGo0wFNQ7HfJAwGK16Hlc9trq+szMHAiCMplEq1O5vY7QdFAmV1ut/tD0Q7XWJ5RbLK55k3NBZQiAppBS77f7l19/+uXl2+8eP3vb2tZx8+aN2y1XmhvLb109efxgVVZmzN59xUePVTftLamozNm1K2l3Tsre5oqGpj2V1flJ26OhiJ6OriuIiR4GFz2KaEdMdPWPtPQMXkNMdNE5SIDFwHBYkzzOJIeFYdGRTBqMw0QKuBMiPpZGHpNLaTIJ3WXX6TUyEZ9FIWL77t6+dv5Ed1uLhEsdG+ws3r39q4O1Cj5hrPtq7/UjF/blXGhMaz+S03Myr33/jjuHMpqKYjKSgcGB61qDbGlj3TE1h2eKzt/ouHK91R+Ynp2eWVyYQU8gqCwKTy5iS/gMLl2ulMzOzxjNhqm5WU/A7/L5/VOzvqm56YX7NteUWme3embn7z978PTDs/c/3X/17fTjr5eff77/4rNndk1n9StBE5XCZDM5Qi6nteXa2HBvSW7WBHIYPtrd1319HNXdde8KDgeXiHk8Dnd1+X4wOGU0GmUyiUIpcXsdwamAGtRrNLbQ9EMl6BJKTGbnnNExr9T7QdO0Uh+0+9befPpjce31lx/+kCm1h44cxuMmiDjUuVMH9pRmNu8rPnKsoromu7Aotao6p6x8V27+jsrq/NLy3QcOVReWZtbvLY5NBArLUg8dr6jbm3viTO2ZSw3Xbh29fferqzePANCRdsRY5ziiBw69NzR4c2jwJhzWjsX0MugINmuciIOMw/twExA0Yqi/+07nnatnjjZ+dbC6r+MagwC7d+vc9bOH8MheAryLhu6jI++RRlugdw63fVXUebJk4GJFx6mS9kv1uPEOPg/L4dPMHvfHH3/75c//8vL9d41NB4xG85OHD2ZC3kDQzROyTE4TT8qbwKNNVp1Wr8YTsVQWbX55SWcyT88vzS7dNzt8Kq1NqbFPLTx6+OyjO3jf4lv89Nu/Pvjwq9jgdc0+2Hj1af3Ra73BikKhkWMwMY890Nk63HNntLft+sVjJOyIVS8gEyAoRM/t25dEQi6o0jzeeOZ2ez0eD5VKVoNyu9Pi8bm9vpDJ5FKBDp0xIBAbHb5lk2Pe7Fww2BfoPIPOtvDD7/++uPb260+/vnzzTXtHFwiqSERsdATQ1FBSX5e9v7mwqTGvrjanuia3qDgtvzCtpq6woan02InGytr8orKM3UVJJdUZ29KB5mNlJTU7ckoT9h0rPnauMrtkC9DXfX2gt2Vk8A50pB021oFEdI6jOifQ3R3t59paz1w6f/DsicZrF47eunSy9eqZvo5rNy8ebrlwoL/jAh7Z3dN6tvPWKTkb49ByyMhOMrydMX6XBr+DH7xMg17noduo8BariqBVETksDIWOs7qdbz5/+/jVe4PZcfTocYMG3Li/tLY0s7o6qwTFAilPpBRyRWwkeoxAmuTwmBQm1e5xTM3Ne4PTs0v31Xqr0RpYXH328usfl9ZfmZ1zi+vvFp98di489S0/e/Lhh5/++C8rDx5rNDoOm9l7r52EQbBJaJdJwaOhb14+Ah24BR9pm0D1TGKGcDi4gM92OdwP1h5OT89qNBoej6PTq612k91pc7m9FotHq3db7dMsnsrsnDE5Zg22Wa1lliU0a62LH77/56UHH95++v3XP/4lNLPYPziAQI5WVhYUF6bX12U37ytobMitrcmuqcopKk4rKEyrqSusqskvrdi972BlQXnG/uOV5XU7Kxuzz15trjuQW9GYUXcgu3b/7j0N6cAkqn98rAs2ehcOvQeH3R2FtHZ2Xb51+1R/3/W+3mvtd87cunri2rlDJw/UHt9Xde3MwRtn9l0/03TuSOWNs3uvnW5su3JYwkTNeZSwvqv9d04N3z2D6Lkw1nkW1XseN3INM3xluOc0dPjyQP+Nzu5bg6NDaDx+ZAxx/cbNU8ePmUHl45XZWb816Ddr9dJR2ACdS1aCYqtDrzOqFSqpWg/S2HS5GvSFZtR6sxw0BmfWnrz49PjlN96pdb115vGrHx6++Wnxyee33/9pevXJkxcfnr58A6rUyDEIYnSAhkf4bOB37x8blJy2G18hIe2osXYee0IiIuv1MgJ+wml3zE7PPXiwAYIqsYSvN6hNVp3VbvL4vA6nV29yW2whEo2vN3ssrlmNKaDUBwVyp8ay8Pj1by/f//Hk1XfvP//66cuPx7860XLzSk9fa9Pesvq63P17C5vq8//TI6OgIL2mrqhp357Sit2Hj9eX1+Y0HCzJr9heXJNRf6hwWwawpyGz/mBeUVVqUVUqAOm/PdTT0t9zY2TwDmysAzbW0T/QcvfexSuXD7XcON5+81RP+4W+9outl4523jiDh3XPe0GXnoMZvTN87/xY75WRzgt0bJ9RTiahOofvne9vOznafWH43tmBe2egPRchfeeRkMt4TBtmorvj3tWDx/aXVJRm5+bszMqA9vdcP3fi4olmAW3i09uN9ftT126cJVGxWDxyatZrdRhpTJJQJhiADJJoVAWoU+lMU3Nrj5598AZXrO6F2eXnD55+89Mf//7d7/9q8CySufIrt+6NwiZev3lnt1kEbKpRLaYTERQsxGmUSnm44Z7rJEw/j4kU8XEKGd1sVpFJkx6Xe3F+4fnz51arWSjigBqp3qSyOvT+oM/t8emMDr3JjSMzlVqzw78AGv1yrV+hC4Lm+cUHn5+/+/3h82+//Pzn//G3v1GZjHvdbRQapqx8V0N93oF9RfsaCxtq82ur80uLMwsLM2rri/cfrN57oLJ2b1lZTW5MErCrKCkxLSx5Z0RadnT1vt15ZcnxqUDiDgCQ8HB8JppKgk6gekaGWjvuXrp2/cSFi4faW8/f67jU03ER0teCGmnHQNpFFNScS/1izTPnkaNHWgbaT2FGb0F7Lo52X0ANXWeRBpGjLQjITTy6E4PsgI/dhkNuQgYvQgZO373TfPpUeX1jbnlVbnllYVVlaW1VydUzR9ounzhQmZsaAxxoKETCus6dO8wVUM020OE2hGY803OBmcXp0NzUn//6l2++/2luee3Jiw8PHr9T61wW1/zX3/zp25/+j5/+4d+evvnp8q1eICwBCIsJj4iVSqUo2KiAQ/Y7dCjIvX01BdfOH6DhIQR0P3K0g4gZRIy1EwkjfD5ZoRBMTwUfPdxYWVkxW/QiMVsFChVqgUYvdbisDpdTb7aZbW4ClSlWgO7Qotbsl2k8Ouu82jQXmH/18sM/Pn/3y09//Jd//+//78gYtK3zjlBKT9wWtreh4Ehz2YHGksa6gvrawrKSncXFu+oayiqrCxub9+ypLUjJjAOigNyKtIzCrcm7o5qOllbty4nfDiRlhZ29fgDAo/vJk8NUEpROgzNoKBYbIxASpTKaSECUiikiPk7ExgjoSCZ2iI8ftUipXgPPICMgB69NQG7KOUgJE8YjDzMI/Xj0XQS0BYu6SyENYjE9UFhrd++lGzf24yZu9HcfOnWyuKYuq7xy157K3D2lOWX5GUcaywrT4s7sK+URR90m0b07Z+Njge7eW3qTQm9SGC2gL+iYX5mbWZz96bdf/5+//e3jtz++//zz+8+/vnn/0+9//m9/+de/rT/+YnOvEmiSQycuA0BCVOw2AIj0uJ2kSTQZCxex8Bh415WzzXeuHWeRYTTCKHykjUyATKC7CfhhLHZUKuWCaqXP69ZqQalMIJXxFCquUEoXSulag8pkMZrtDk9gisbmcYQSz9SCwR6Ua70m55JcN+UKPXnx/o833/zjj3/8y9O37yPiYi5cOwPqRWmZsXsbijY99tYWNdQU/d2jbE9udV1J44FqIBKI2x5RWLOr/sie4rpd564fPnquLqc0Nacs+cSFvYCMj5cLiXIJWSYlS8UUsYQiVdDlKiaNjpKIyDIxSS4gqHg4PglKR/awJ/qUXJSSN04ev8fC98s4MA6pn0HsJaDbGaQBGqmfw4JxuQgidQSLHxhFtLfdPXH8aOZXxzIONmdUV+/YU5lR31B45ED1qcO18QCQnxIO7Tiv5WPNCsb1i4dKijIGh9sFEpovaLPYdSqNxGQ3gga45nwnAAAgAElEQVSNRCH/+OX7b3/67cdf/+kv//Iff/mX//H7n//b4tpbCJx+4WovAGxN2JYFAHFh4TEAEL7x8L7NCKJGeybGuml4CJ8xziBCqHgIFQ+hEcYEXCyHjeLzJghEGJmMxmJQHDaTQiUQSRNcPkUiYwilNJGMrjUoTBa92W7zBkMckYjKZrunZk3OoFznNjoWRSqf1ftg5dE3X3/357/++9+s3gAQARw7exiNhxaXZTTU5h9qLG2uL2msLqirKigp3FlQsLOmtqyisqiusby+uTJyC7CrJK24LrusKb/6QEluWdq+YxX7jlVV7yuo3lcEqMRkpYggFxLFAryAP8nlTNAZSCoNzmaNS0VEIRvDIkMlTJSchZbSYHIGgojs4FCG2YQBMRsuYkAok51c2hCT3M9jjPBYECEfyeGMkanDLB6CzR/H4O5Sya04zOXBvuM3rjfeuHFwoP8qFtVFQPcQEHdJsDb6+N2R9tNswhBxoheN7KRSxtQgR6sVOd0GvUHNYNE9Pi9fLKMxefMrD5+9+vTu48821ywMSd1/6FJYRAYApADAlvit6UBYLABERUfHrizPr69MK8V0LKITPdYuYMFphIGxwRYGGSLh4QiTAwRcL4+D4vOwZCJiEosiEbE4PBo6NkAkI3kiskzF1hjEdpfZ5rCazHab0yeQKnFUtjOwaHbOyDUeo21BIHVYnMuvP/z6+cc//fDrHxevXw2LBhKSo+qaSvc276mrzt3fULy3tqi2Mr96T35RfmZeXmZVdUlxWW7D3qrswqyM3NSdBdsr9hYn70qoO1yempNQ2VxQva8gs2hbZn4iIOVhRexxHh3BII/SiCM04gidBGFSoEwKlEUd49LgPDpcwEAImUghEylgwKRcpIgzxmeMsKmDHOoglz4s5EAk/DGTlqhTTepBvN1Md1gYoHqSyxmhkbukwhEpf1jMG+Gzhjj0ATatn0Mf4DOGmKQeBv4eFdtOx91lknpY5F46qZuC62GQIR6bcmHGQ8JhKCSqzzv16tVHqyOo0JjgaPzJs9dS0vKi4nYAQFJaekV0zE4gPB4IjwLComLitwFAOBwGVUo5uPE+2PANGrGLTe2mEjpoxE4aoYdBGhJzUTRCD5s6KGCjWHQkhYTkcEhsLgmFHkFhhqnsSSIdI1WJOTwuCJo1oFOr98lAp1jlNNmXxAqvXOk3GGcfP/qsVtsW5lc+fPgah0eFRQBRUUBEBLBzd0pTU/mBvXtOHKnf37RnT9nuPaU5JSU5hQXZpWUFJeUFuQW7SiuL6/ZXl1TnZxXt2F2akV+5K70gMat02/bc2OSc6F2lSQCdMEzDD9HwQ3TCMJMEYZFHWeRRJgnCpkA51DEeHS5gIoUslIg9LmKPizhIHmOUxxjh0od5jBEhGyoTINUytFaJNeuIRg3eoic5zDSLnqCSIvisAQ69V8IbkfBGxNxhAWuAS+/l0nt5jD4Ba4BD6+Ez+0WcITF3WMwdlvIhKglcK8f4bCK9kqkQMnFoJJ8lYND59zoGt27NAIAoICwybmtyfGJKYlImACSkbMuNjEgGohIK9lSm78rNys4DgPBLF88P93ecOFQ5OnCRgm/n0js5tHs8Vi+T0kPCdlHxvUoRgk7oYpNH5CI8n40nEhFY7BgSPUIgj8s1QtCoMDtM2EmiwxFyO5ZkcpdU5ZFqfTrzgkIVcLsfqpXeh+tvLEaHmM9RKTjXrh4B1XQyaSQiDCgoSN+7d099dUFjbVFDXXFTQ2lddXF2dlpe/q4DB5sqq8uraytKKoqyC7PSslOTM7fE74iKSQnLKN5WsT+v8kB+fk16YV0mQJzoJaB7iBO9VNwgizzKpcHYFCiDOMIij7IpUC4NxmcghCyUmIMWc9BiLkrIhok4cAkPLheiQBlWryKYdSSbkWrRk8w6otVAthrIOtWEhA8RsAdF3GExByLhjoo5ECFrmEcf4NL6+YxBIWuYSeoWsoblApiYA2FTepmkbhF7BJSiNTIyKGP47Hoek9Z+qyMzIzsmeisARMUkbInbGh8VHxkRFR4dHQ0A4Rk7du3Myt22PT0ycUtEbAIQFpmYuK2oMFfMp+mUzElUK4/ZL+b2C9m9UuGIgD1MJfbRCH0iNoSEaWcQBuUivJhPptGwRCJ6YnKMTMMMjfXYvWa2gAWDj2u1dp97VSyxqg0eg2uaSJc63MtG07RW4/J6QiqlXKPms+jw4cGrSPhtJLItP29Ly82vCgq311RmN9YVNNYW7Wsqb26qLC7O3rU7vaQ0v7yipPlAU2llcWrmtt1FWUWVuTnlWfmVu7JKdlQ0F5U15WeVpGbvSQcYxBHK5MAmCZ0wvFkff/fYrA8xBy3hTkh5GCkfrZETtQqCXkUwgiSzlmLV02xGqt1EM+tIevWkVonRKjEqKULCh4i4w1LBqJQHlfHHZPwxMQciYA7x6AM8+gCfMcijD8j4Y6B0XClCiNgjYg5EK5+wGxlaJU0pZXrsRi6Tcfb0OQCIBMKiklNTNj9wAiKAqBggLS1+a0J4WnLC1sQ4ICosbtu2kj0VQFhEfGxcBADcbb1q1QsErFG5aEzE6WNT7wo5Q2LeKJc5KmTDSJh2FrlXwkEJ2RgmdYLPp3M4FCR6lELHKbSSnsEuEp1Io7PRaLJJH5DLrDKNRWm0MQUKt39eoTaLhPLV5RWDVg4qGYP9F7GY1tOnSsbRtw4ezL9150R1VVZp0fYTR2uPHaotLczIy95RVpxTsae4sqq0pLSgaV/9ztxMIBqIS46OS46M2Aqk56cU1OTkVGQl7d6ydWdcbuUugEuD0fBD+PFuLOIeAd1DJwxzqGN8BkLARIrY4xLuhFwwqRTh1RKiWkIEZQQjSDNpqBYd3apnWPU0q55m0VHNOpIBxCslKAkfKhfBVVKUQoyQCWEyIUwpQqjESKUIIeOPidgjmyXCow/Q8PdY5B4Bc0jCHVUI4QbVpNfGmg3IdSq6SsZ2O4xcDuvq5WtxcQmR0VHxidHR8cD29MiwCCAiAogMByLDgegwICYaiIoFcovzgfCwpJTkMABAI8ZGhzqteoGYi1CKEAJWH4PUxmcNiHlQHgsq4sAZxG4xZ1QnJ0n5eBoJRaVOUsi4UdgQBoegcUj5JbmHjh+EwceDwaWO1hGD3isBdVQ+z+BwgQazxeGWSqW//fqDxwW23Tk+Crk4NHSyra2RSuv66mRRR8cxCORGZBhQu2fn6a8a9zeVV5TllhbtKinJqawqrqou23egIa84Z9uOhNSdSbFJEVvTYhqP1lQdKN9dnpmYmZBWkFLaUAxQcYNkbD8B3YMf7yZh+pgkiJCFkgsmVWKCWkLUyil6Jc2oZphAplnDMmtYehXFoCYbQYoRpBhBkhEkGdREg5qoUWAk/DEBe0QqGAPlaFCO3iRRS1CgdByUjqvESCkPKmQN8xmDfMYgk9TNJHWzyD08+oCUB9UrsS4zPeASizhYlZwX8LsYdOqRI0c2z62I3xLWsDcfi+8SCCEWC95mwRu1aJVkDFRMSmSMju72zbeeEQCAho+ODd5VikhiNlwjQ6ulMIVoVKtEq2VoAQfGZ0LFnFEWuV/CQWsVLD6bhMUgsRgUFodGTcCOnjzMEbJ6h3p2pGW0tnbzuWqhUGP1+iU69QSZpDGZNDrto8frs7MuGhV64Xw1gdA2BjvT1t4wMHCMSus6e7ZSKEQfbi6uKc8qyN1WUZbVVFdSmJeRvj0xNzcjPSNld3bG9vSkhKS4hOSYsDggJSvx4Om9pfVF+VW5GYVpafnbt+emAJPITjK2f3No4jMQIva4XDAJSkl6Jc2goptApkXLtuo4Nj13MyYN3QjSjCDFoCbrVSSdkqhT4nVKvEoyIRPCpQKYWobWKjFq2bhCjFCIESoxCpSiNbIJUIpWipBS3piEC5VwoXrlpFaOAaXozRuMarzLzPA7RWaDSCJkKOSicRTi9OnTCQlxEZEAEAGcu1gnVyAFwl4W8yYec4ZJvsKhXJcLh2UKcvu9m1u3xcXHRW2Nj4kOA0Z6Wx1GkUKAsekpTjPFbiS4rDSjlijmjQtYcBkfRif0cKljSjFVyKFRyHgiATeJxx4+egCKhKTt3A6EA017mwEgZl/TiaysYpXR7J2fhk9iQaNRIpPOL0xduHiko/00HHat+95BKOTkOPrSxMT1UcjFiAgAAW+fn9IjRluryzIL81Iaa4vKSnbuykwqKNjZ0FjdtLe2um7P7vydW1JiYxLDduxOKq0vSstLzqvanVWSFp8eHZUSBmDgdxnEEYUQp1NQtXKKSkxQiQkaGfnvHmYNa5PEquNYtGynmecwca16hklD3fTQKghaBU4pRivFaI0CYwDxOtWkUoL8XwOXEKESozSyCY1sQi0ZV4qQm5EL4HIBXMaHiTmjIjZEIUSYNUS3lWfQ8uUStt2iF/DZba23tyUlREQAYeFA094MFruTTrvOYl7hs66YwG6V4LZC2K1UEuHI/rAwYGtCdFpyYkp8DChmeW1yUIJ3W5heO8NuIttNVK1qUshB8pkwtWRcLkBKORguHcMg43lcNpVM6e3vS0iMz8rJTNu5I6cwGwDCS0orI8MT29v7+6Ew7+zM+uNnTC7P7Xa33mlJSYocHb5FnLyHx97u7T7Y33u4p+dYZAQQHwtcvXTA65Ba9BypYJJLRxEmhi6ePZSZlhgBADnZmQWF2QWF2UmpW4BwICYxIjMnNT0naUt6TG7lzszi7bE7ItIKkgH8eDeTBKHhh0TscRkfK2ShVGKCmINWS4ibKpuD1WaMaobdyLHomFY9y2Hi2gxsrYIgF6KlfJRWgdOrCHoVQavEqqTjSgkKlE/oVJNqybhCiJDyxqS8MYUQAUrROgVWr5wUskaUIqRBhTNriGYN0aIlOU10r10w4zei4IMuu0kPKnksen1d5faU6IhwoKY2mUi6zmBcpZBPUwkn+MwLqJEGBvEKjdrb3nF+yxYgNSkma0dyelL8cFerQyd2mQQmkGTREj12hs/JMeupGjXFqKGrxGi5AEnFDipFDDGPzWayrl25nrBla0RUeFF54aHjB/cfORAdG3P02Mnjx87298O8ofm+UdjTV+8xOPLszCJ6HBkBAEP9LRhU252WfZXlceUlsW23DjLpYyoZS6viqaRElQRnN/BAOQWL7EOO9dxtu1aUn5mSEp+1MzW/YHfC1hggHNiSElu0Jyc9J6m0ITetMDE+Iyy9aGvd0TIAi7jHJEHohGEJd0LGx/IZCJWYIOFOqCVEUErSKaj/Pw8jSDOoqSYNfdNDpyQrxRi5EK1TEjdXXEaQBMonZEK4mAcV86BS3phcAFdLxg0qnE1PcZrodgPVqiO7LUy/gxtyC0Jugc/O8VhZXhvb5xAuTlvkYoZMyLboQYseHB7ojAgDEuKBrEwAhTjLZl4fGawd6q0gYY5hYc1o6FEOcwAz0V1anB4J/K9Du4fu3vaaFS6TwKan2Q0Ur4PtdXAsBppeS7foWQ4jQyvDm9Usp0nJoVN6unpLisoBILKhqfFKy9Vzl89X1Vcnbtt67Piputrm9PQ8IpWHI7EPHzunVJpAtYFCIMZGAFHhQE5W5LVL9XRyj9VIn/KpXRa5SsZVidkqMUEmGLfqWWYNi0NDculoAhZ65eJXTfUVW7ZEhoUD25LiwyIBIBzYnrX11KUjhTVZ1YcK956sqDlclF2RCoxD2xjEESYJIuVhJNwJLg2mFOGlPMzmmkorpxhU9E0So5phVDO0copOQTVrWC6z0GnmmTR0jZwIynBGkGLSUI0gSavAqSQTMgFSJoTLhHBQitHKJ80assvMCjgFUx5x0CX0O/g+O89n5202vDau28J2mVlOI9sEskQsvIBOCLosbrMBNTYUCQDbtgCZO4DB/iMycc8E6tgE/Agdf55PvUpAnR3oPXHjWnN0BBANAEW7dgy035xxmx4v+gJWid/C99k5PifHY2fbTCyzkW03cR1GhsvEWZ2xISG9OZmZW7ckZ+zYVVFZV1JanltYkLQjOSU9dWvStuSU7VsTUwEgrqCo9mpLJwAknDlzQ8CXT/unzDr1N18/XpwyPFl3ri+ZPTahXsWSC2hyPtcEyjQyipSLNKipVh1HLiQqxVSpkIYZh/R2tR482JCSmhgVDYRHAUA4EJ8YWVqVm12+vaRxV+2R4rqjJXuacwEk5M7mbkPKw4jY4yzyqFwwKeNjFULc3yeSTYnN6BRUg4pu03O9NonHJrTomDolWackmzRUnZKoEI1LeHApH6GWYsw6ktPCsBvoNj3NbqA7TUyfnRdwCoIuYcApCDgFPjvPY+W4LWy3he00MW16mkVDc+l5QipKK2GtTnm1UsH5rw5npsTGhAHR4UBhHnDreuWpY+nHDySX5QKFO4EtkcC2eODG9b0ETK9WTg/adX6Lzm9Sy5iEkE0+7ZRMeYR+F89j47psPKdd6LYJXWaWXc9cCpkvnT4SCQDp23emJmVGRCTExiUCYeFAGLAlOXFHehoAhKemZMTEbEtKyY5JSLt4uY3FkoQBMX6X79nGqk7J9ljFXrvApCEb1FSfXRFwGq0arV4htWhYCiFKLZ00qKlyAU7Cw4n5ZCZ1YgI1QphE3my5UlScm5GZnJqWmJgUk5QWvyU9OmY7EJ8ekVWSWnOoDBiHtm3+oCZij/MZCAZxRMbHSnmYTRK1hLgJsIlhUNE3RzC7geexip0mgUFF18iJWgUJlOEUogkxFyHiwOVClEFNdFnYQbdos/t7rJxNjL8zrM5pl6bV80HFjE+6WTQ+O89rZoesYg13cqjtioZHtyqksL6uCehAW8tZAqZ3bOTKuZNFseFAbDhQVxY/1n8Wh2iZHG/xe3hP1p0Pl11+K6iVsH1G1f2Q02sUTTtlUx6x18Hx2nkhnyzoV3rdUo0U57eLv3n9ADbUEwmER4XHRQAJABAXG7d1R2ZW+s6sqPjouIR4AAjP3p0fFh4DAHFXW+6ePnc9PDw+DIhk0agWg8LnUAZc4mmvyG6gqiRYrZyql/O0MolZI7fpWKAUrRKjNXK8XDAp4mCFXKKQS8JjYSw6gUjADI/0nb/w1e7stB0Z2/Ydbqg5UFl7qLr+SO1mgElkJ4s8SicM8xkIDnWMhh+ScCfEHLSUh9nchWxuQQwq+mY2eaw6jtMksGjZoJSkFE+CMoJCNKEQTSjFGI0cb9KQbQa6w8R0mJhBl3AzIbdoyiMOOAVuC3uzYv4eh5HhMrM8Vo7fyg2ZODYZZVc8cP34fqdasehxB6zGabfJYRKHvAoU9EZmKtBUvUPMRj5adMx4lYsziqCP5zAxgy7F+px7OeScc5lWgw6Xjj/lkAZdQoeZ7rZyQgFFwKewmDheK5862UcaH+q4eSUhKi5jR/a2LekxMcmp2zNjErbEb00EIoComGggDNi6NQkAIiOiE6+0tFVVN+TnFaMQyH2NNR6bWqeiGdX4gIs97eNPe0ULIf2M1+QwaG16hUlN0yuxWvmkTk7QKagaGQ2UMXRqAagUCLg0ChlHJk2OQvuPHmsuKs3ZU1NWVr+nvLGysLpse046kBAFUCYHONQxyuTA5pMSKm5QzEELWajN6V0pwmtk5E2D/wzDBLJseq7DyDdrWKCU9J+bdrpJQ7fo6E4zx+fg+50Cj43rNLO8Vr5Nx9DK8HL+uISDELPhIhZMyBzDwlvxqA4ypouC7aZgu+n4Pg5lWMqEetRkJQVSsj26aud2FmbcIpdR0CguZVKv4sxPGbo7zkaHAWX5SUoRacZtNCpZXgfbaaH67LzFkH5j3jPnMrlA6bzLOGVXLPrBkFtk0ZOteprLITDoGBwWrK/jVNv1w72tl8ahg9FAZFR4QmxU0vbt2ampO4GwSCA8LCo+OnHblsjoqLi4hNTtGUB41Lbt6ekZu9hsbk/33ca6Mp2SKRWOB1zsKS/LaSaZNQS3VeA2y/VKMShlG5Qku4Fi0VKMKrJZyzBr2DolWw8KbWa1Vi0RCTkMOolAxIyjYVeuns3Oy0rP3b0jJzt5567YlGQgNg5gECFcGpyE6duc1Tc9+EzYZokoRfjNVdamhEHFMGnZFj3XYRa4rCKrgatT0Uwg02Hihjxyv1PitQt8DuGUVzYbkM8G5DN+mUlNEbPhWHhr/93T924d7W49Mdx9HjZ4FdJ7cWzgytjAleHu8z1tX3XePtbT9tVw52lE9/kL+4tvnmys3JUy3HYD2tXWc/ta69Uzo323OTTk3rqc6DCgqiRdr2CHHPpptyboFvld3Fm/bGnKsD7vXPCYvQbF2rRjbdryYNE651eaNGSdkmjQUHgcBBxyG9J7dbT3+r2W8+jR/mgAiIuIio2MiACAsDAACAdSd8QC4QAQBmxLSoiNjY2Kjg2Lio3dkoicwCDHUf19XQwq1qTna0GqiAe1GohuG9NtYwXdMr9T5bGCQbfeoKZ67TynmWNQU00gU69mKMVUmYjGZU7KJAyvy+h2G2UyDp9PJRJRd1qvAeFAZOKW7VlZ23fvSkxNBdCwTiyyh4DpoxKGWVQoj4kQcpAiHkLMG5eLsKCcbNQwLXquRc81abgGNdts4OlApl7DsltEDqvYqGfrVDQDyLAa2GYdUymeZJAGKLgeJnmQgutBQW/Chq+M9J0f7D4DHbyEht2cRLWOj7VABy+hoDfGhi6P9J2HDV8hTHQwyf1UfDcGdidkF6kFWMxo25785LNHaymYoZuXj3TeOXu0uaT/3kUk5E57y/G2G8epuCGLlmc38F0WvllLc1n4Ibcy6FJOu9VTLpVDzw84ZAImEjl6C9J/ZaDr/N3bx7vaz8CHb8P6WztvXmy/dna48+aJpspdqeHNtVmHmjLPnswf6DtCxN2WSpBtrafCwgAgDEhKTt2SlAqERcLH0XfaWu92tl24eNLnM7ncoAZkWC0Ct1NqNQkMWq5ZK3CY5G6rwmrgGUCGRkEB5WSdiq7XsAxarl7DAZUMrZqlA7lqJUsiInNYGCoZTiLARqH9Tc11GZmphSW5x44fBPDoQSJmmDw5TCOOMCmjbNoYhw7lMCAiHkIqmFDLSHo13aRlmzRcI8jTqlkWo9Cg55iMPLtNbLeIjDqOXss0G7kmLUPARkzA20b6Lg/1nP97xsdaNoOG3ZyA38IgbmORd7DIO5sNCq6LQepDw24O954jYe+ZtTSPTegyC9kU6ImDZS2XDkwiO6+e23v2ePWhpgL0WLvLLPTaJEoRXsxBG1R0r00ScisDTvlcQLsQ0geccp9d6nfIXGbhjA80qhkCJpJBHMGhukb7rw92XRrpvYYcujfSdRty7yas9/bVr+obSrfqpGNG5YiIc0vEv6WQdEnFA+Oo27ExQFgYEBUVtXVbKhAWOTAC7eztgSHGjhw/0Li3wuMzOJyg3aG0mqUmg8hqktgtMrNWAMpoJj1fBzJBJQ1U0rRqhl7D0mtYWjVDq2Zs9mOtmqGSUyRCnIA7wWGj8ZNQJHKov7/9+PF9yckxAGFiiIgZpuBGaMQRBhnCokLZtFE2bVTIQUr4aIUYr1FQ9GqGQc3WqzhaNcuk5xsNXJORZzELTHquDmQa9Wy7VeiyCjY9kKO3YMPXBrvPDfWcR0BuQPovICDXJuC3JuC3UNAb42MteHQ7jdAzPtYC6b8w0HV6qOcsdPASbrxNLcXM+BV04qBaQiSge25fPQwduMGjwwnoHkjftTvXjkD6rnGoYyoxgU2BwoZujvReRY22KkV4o5rhsYoDTrnXJvHZpbN+zfKMKeCUB5xyv0PmtogsWrZaQhSyUCwytPXq8fZrp+62nOq6ffrSicqCLEDB7xMwbvIYV2nksxzmdTrtFpc7mLYDCAsDErfGAUAkAESeOXux5dbNCxfP1NSWJSSE8fjEoYHWScyQgD+pVNB0INekF1pNEotRaNBydSDz7wCbbVBJ22z//YpGRVcrqEoFDTsxzGbjRSIaHN536tR+YOJ/lnKmX21cZxwebCdpE9d1bDdOnZPWSW3HcRpCGmNsgwlmE2Y1O2YRyCBAAgkQ2veRNPuumZFGy2gb7ULCmLin6ekf1w/TtP3cnvM7c+735zzvfe975t6jTdex3ufYCfmMMGjGIockckShFpWHwHgkPpASoXQMVnmkkqicRjMylk4hkhiSxFAmjZSLTLMaLchIUvBLUa9A2wnIhEf2afQwzjkSvEtkbGho13Ywv70xvLHct7HcZzuY9zu1HtvK0d6007IEenR7+rHhvvsby4MHu/OTmoeTmoeG11Pu4w0sdOC1vfbaXk+NdHa2fzY92hVw6in42H6wurYwUFfY85PEu1bqtCrWFTafRNR2PCtBzTL/19P0u1bq/CTxtiHVFTYrQQxqD9j12oWBmdHOaU17x1fv728+paAF/cbXe4YOm+VZJDzLsvvt7TfaLgDXr/3m44+vX7t+s+vxU82Lkbv3vpidGwdBRzhin3k5MDn+bHKie3XlhdO2zVL+GB9hKW8mhatOyEnk3zAkMaR+1YUqSiaFymkcDByCISuKeWDE5Q8cAerPuy67PuA1REAzCh8RmIXEjynCSpM2jnHznDfGhxIxKCVh6QSakOB0CpHTqBQPi9GAJIZyGaxSYpUM2qxGzxpiTaEUGSplkUoeK2bg8yZ/1uAaJSKXDHLEEejRWc1zpp2JtcVnpp2JPf3Y8tzT9Vc/+p1anjrmiGPz7syObuzHJ3+anehS6/6hcW57Y3T91YDHts7iVjho3NNP6ddf+By6BO9LRAPlLFnKEOUs+aYWqytsLgGXs2RKAKt5ulURqnm6nCWreVpJYxLnP2uI1QJJQAdo0MBARtv+2FDvjaSw5bI+C/qHLAePGWaN5Qyzc51tF4G2NvWl6ku9vX063frqyiKKBmWZ7x/ofNbd/mpxZFs/Ozb6+M9ff/rk0V3r0etGNZ5J4dk0lk1jmRSqFi5JDMUFUIwGooyXoz0865PEkGpPKglHuQAE2zHcTZBer88EOKx6p/E6Mb0AAAYfSURBVG3b6zIGvHvhoAkKmxHoEIHMvyBxsJSbZwMxPpSIISkJSyYQOY3KaTQeC8UFUE4ixQJVKbGyFGqU2dMar8hINgHWi+RZg29V2VIWKmWhSh5plIhWlT4pk5U8kk+BPscaHjFmE4GagklRp9u6bNh8Ydh8saMbW5rp6Xt6R7vUb96d0a0MmXamt7Qjy3O9m2ua16vDM+OPhvseDPbe7++51/Podn/3/eXZPr12zGffrOSotw2pWeb/dpYpynhdYRtFrpQhijJeyVFKGkvywXQcrJeY0xr/UyvWLONYUHf5EqDXdhDQNBKZ2NZ/FwKnIVjr8a5duQq0tQHXPv4tAFwYeN6/sb7GsSRFQSMjvXfvfTox1jOi6Rzo7xge+mFlSeOy6xnSJ4mRnIyrkZNIMh6JC2BcACUxFGW8DOlSLw4InD8ugDE+yEf9RYWhWQ9ButmoLxyxAG670eM0+Nx7Qd8+6N8Lg/tqMMSCIRYMPiZQG024o0xQ5CBJhFU/kglIFIJxAczJeEmhiwWqlMPL/xrFI6UsUi+SrSp7WuNUBo0ScVImW1W6WaEaJaJaQH8+T7Sq9Js6+/N54qRMYmHDgWHKuDW6utA3O9E1PtyxPNerWxnaXNMYtya1S/2L092L090z44/GhzvGhztmJ7rmp57MTnR9/+DmpObh6ny/zbxSSKG1AiPHwqoZzTLfKHLqptIockUZz8QjEh9gaReD2yH/nteuNbwe/vAS8PiHj+yWIad1cN/49Ohw0OtdomnLw0dffPABcPOTG23AhYsAcBEABp/3jAz13Pr0cs/Tb4cHOxfmB4yGRb/PEGX8So5pVOP1SiyfIQpZUu1CVS3iApiIhQXOz1JulQfP+gTOz9EeknCUimxU8JO0CyftocgB4LIZPI49n3sv4DWBflM4aAqD+5GQCYEO4cgBHD5EIsc44qQJb5QOidFwTAxL8XBMBDnWG+ODORlX8mQugzWr0XwaziUjJ2X27YlwUqYreaymEDUFqxbQSh6p5JGagp2UybMG91NLSImecg5+U2fPm/ybOlstoOmYN0paeMpGwodh345pZ1q71L+lHdlc07wcfTg29J3m+Tea59+MDX03PtwxOtg+Otg+ofl+Zuyx1bQcdG0LlPsf7wp/P8+plqi1q5KjqnlanetECScWOdzSTU5Pds/PPF942be5NrG2MHDn84uX3wf2t/u9jimO1rsc0wGPliKs46PdN25cvggAv//dJ++1XfjyD58tzk3t7a6b9ze2t+YD/n2O9eeyRD5HphNoOoHmM1Qxzyo5SslRKo8YH1RVUEVRFWEpt8D5Bc5PE04UOQ6HTATlEOMgQTk8vh3AdrzjsO26nQaPy+hx73rc237fbjBgjITNCHyEIscIbMVRV5QFRR4WeVjgwVQSFvgATblifDAZjySlcC6DFWQkn4bzKaiQhss5tKYQaupFvF7EVT+aFapZoVpVulWlS1norMGdlMk3dbaSR5KCW5HDGclfzqFyPCBF3Qnek+A9Am1XZ2IIaEBDRho9JGFzyLuFgAYWt+ARc0oACyn0p2by57fZRpFTzTgpRZU0Vs3TpQzRqgi1ApMSQBKyrC9rpiZ7dOsz21tL2uVp3fLMxvJkT+fdj94Dvn9wdWzwq9XFJ4uzjyZG/vK899v7925d+ej9SwBw5Vcfdnd2mQ3bftdxIcPzTDjKBONCmKM9OGLFEStFOvmoPx4LxWMhnvXFBVDtdNMJOBmPqElJEM/61OtnPOtTXSEJB0nYcfI/AdzOfa/bFPAdBv0HwYApGNgLh8xQ5OAXHrb/4oGIPBwTwxkZi8dCLONJxMJyEkknoUKOKOVwJYMqMlLKYtUCrh7UGyXqf+CRS4YyUlCRoUoeK2WRQjpSSEeqBbxawE9rXLPCKDJULeBnDb5RonIJuCjjbxvSu1aqkqPUXf2sHj8pRU+rooqnVmCyEsSTrt3Nl5u6GZNJd2TW7+q1Bp1249Vsz8Ovr/4auHUN+PLWxc9vAlcvA9evAF/+8eqDr27fuf35gzv32u8/GB0c3t/Zsph2eCaChB04YpfESJTx4ogVhSw4ZmNoN8d6Odb7f/L4J69gOvsOdeAXAAAAAElFTkSuQmCC" alt=""><p>شهر مكه ، شهر عظمت و شوكت و شهر رحمت و بركت است . شهر آمرزش و مغفرت است . و لذا از احترام و حرمت ویژه اى برخوردار مى باشد.</p> <p>ورود به شهر مكه ، وارد شدن به شهر خدا و رسول اوست ، وارد شدن به شهر صفا و مروه ، وارد شدن به&nbsp; ام القرى&nbsp; است ، لذا ائمه معصومین&nbsp; در زمینه ورود به شهر مكه ، دستورات و سفارشاتى دارند كه شایسته است حجاج محترم آنها را رعایت كنند.</p> <p>یكى از آداب در هنگام وارد شدن به شهر مكه ، ((تواضع و فروتنى حجاج )) است . انسان ، هنگام ورود به این شهر باید بداند كه وارد شهرى مى شود كه خانه خداوند در آنجاست . خداوند كه هر شب و روز در برابر او و به سمت خانه او پیشانى خود را برخاك مى گذاریم . تكبّر و تفاخر در شهر مكه ، هیچ ثمره اى ندارد. آنجا همه بندگان خدا هستند و همه در برابر خدا و مهمان او مى باشند. اسحاق بن عمار مى گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود:</p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">لایَدْخُلُ مَكَّةَ رَجُلٌ بِسَكیِنَةٍ إِلا غَفَرَ لَهُ، قُلْتُ: مَاالسَّكینَة ؟ قالَ یَتَوُاضَعُ</span>.(1)</p> <p>یعنى : مردى نیست كه با سكینه وارد مكه شود مگر اینكه خداوند گناهان او را مى بخشد، من به امام عرض كردم : سكینه چیست ؟ فرمود: سكینه این است كه مرد در برابر خداوند تواضع و فروتنى كند.</p> <p>یكى دیگر از آداب ورود به شهر مكه این است كه قبل از ورود، حمام نموده و با بدنى تمیز و پاكیزه وارد شود. امام صادق علیه السّلام مى فرماید:</p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">إِنَّ اللّه عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ فى كِتابِهِ: (... وَطَهِّرْ بَیْتِى لِلطائفینَ وَالعاكِفینَ والرُّكِّ السُجُودِ...) فَیَنْبَغِى لِلْعَبْدِ اءَنْ لایَدْخُلَ مَكَّةَ إ لاّ وَهُو طاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَالا ذْىَ وَتَطَهَّرَ</span>.(2)</p> <p>یعنى : خداوند در قرآن كریم به ابراهیم فرموده است : و خانه مرا پاك گردان براى طوف كنندگان ، بپاى ایستادگان ، ركوع كنندگان و سجود كنندگان ، پس شایسته است بنده خدا وارد مكه نشود مگر اینكه پاك و تمیز باشد و عرق بدنش را شستشو بدهد و پاك كند</p> text/html 2011-10-15T17:33:21+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده حجاج ایران زیر ذره بین http://ahkam.mihanblog.com/post/115 &nbsp;<STRONG><SPAN style="COLOR: #0000a0"><SPAN style="COLOR: #0080ff"><STRONG>حج یکی از شکوهمندترین عبادات است که در آن به تمامی جنبه‌های انسان همچون بعد فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... توجه شده است. یکی از ابعاد حج رسیدن به کمال انسانی و تزکیه و تذهیب نفس است. این مهم باید در ابعاد فردی و اجتماعی افراد در نظر گرفته شود. حاجیان برای اینکه حج کامل و مقبولی داشته باشند بهتر است علاوه بر توجه به اعمال عبادی و فردی خود صلاح جمع را نیز در نظر بگیرند و تنها به منافع شخصی خود توجه نکنند</STRONG></SPAN>.</SPAN></STRONG> <HR> <P></P> <DIV class=GImg><IMG alt=حجاج src="http://img.tebyan.net/big/1390/07/1794618081725541241371624513117624221236.jpg" align=left></DIV> <P>زائران کشورمان هنگام حضور در حج باید به شکلی رفتار کنند که در تمامی جهات الگویی آبرومند برای مسلمانان سایر کشورها باشند.<STRONG><SPAN style="COLOR: #00a854">به عبارتی دیگر خودسازی تنها در بعد فردی انسان خلاصه نمی‌شود بلکه ایرانیانی که به کشور عربستان اعزام می‌شوند علاوه بر نماد شیعه بودن نماینده یک فرهنگ و تمدن ایرانی هستند</SPAN></STRONG>. در این کنگره عظیم جهانی و بین‌المللی، کاستی‌ها و ضعف‌های اخلاقی زائران زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و اگر خدای نکرده از برخی عملی نامناسب و رفتاری نامطلوب سر بزند، علاوه بر گناه فردی، به حیثیت و آبروی ایران و مذهب تشیع صدمه وارد خواهد شد. البته لازمه به ذکر است که شاید برخی از این رفتارها ناشی از عدم آگاهی و ندانم کاری بروز پیدا کند. <SPAN style="COLOR: red">امام صادق (علیه‌السلام) فرموده‌اند: «کونوا لنا زینا و لاتکونوا لنا شینا»؛ برای ما مایه افتخار و زینت باشید و مایه شرمندگی ما نباشید.</SPAN> با این اوصاف یکی از ضرورت‌های مورد توجه، آموزش زائران و آشنا کردن آنان با اخلاق و آداب حج قبل از اعزام آن‌ها به کشور عربستان است. رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران حج فرمودند: عوامل صهیونیستی و آمریكایی، در كمین نشسته‌اند تا هرگاه مسلمانان به یكدیگر نزدیك شدند، آن‌ها را به بهانه‌های مختلفِ "مذهبی، قومی، تعصبات فرقه‌ای و بهانه‌های دیگر "، به جان یكدیگر بیندازند. در این راستا زائران کشورمان باید با رعایت آداب و اخلاق اسلامی در جهت حفظ وحدت و افزایش تعامل با مسلمانان سایر کشورها تلاش کنند. </P> text/html 2011-10-05T19:15:46+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده مستحبات احرام تا وقوف در عرفات http://ahkam.mihanblog.com/post/114 <p><br>&nbsp;</p> <h2> <div class="GImg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img alt="حضرت محمد ص" src="http://img.tebyan.net/big/1386/05/2153189841381754320210183482621520966205.jpg"></div> <p><font size="1">مستحبات احرام حج تا وقوف به عرفات (1)</font></p></h2> <p>اموری&nbsp; که در احرام عمره مستحب بود در احرام حج نیز مستحب است و پس از اینکه شخص ، احرام بسته و از مکه بیرون آمد همین که بر ابطح مشرف شود به آواز بلند تلبیه بگوید، و چون متوجه منی&nbsp;می شود بگوید: اللهم ایاک ارجو و ایاک ادعو فبلغنی&nbsp;املی&nbsp;و اصلح لی&nbsp; عملی . و با تن و دل ارام با تسبیح و ذکر حق تعالی&nbsp;برود و چون به منی&nbsp;رسید بگوید: الحمد لله الذی&nbsp;اقدمنیها صالحا فی&nbsp;عافیة و بلغنی&nbsp;هذا المکان . پس بگوید: اللهم هذه منی&nbsp;و هی&nbsp;مما مننت به علینا من المناسک فاسالک ان تمن علی&nbsp; بما مننت علی&nbsp;انبیائک فانما انا عبدک و فی&nbsp; قبضتک . و مستحب است (2) شب عرفه را در منی&nbsp;بوده و به اطاعت الهی&nbsp;مشغول باشد، و بهتر آن است که عبادات و خصوصا نمازها را در مسجد خیف بجا آورد، و چون نماز صبح را خواند تا طلوع آفتاب تعقیب گفته پس به عرفات روانه شود، و اگر خواسته باشد بعد از طلوع صبح روانه شود مانعی&nbsp;ندارد، ولی&nbsp;سنت (3) آن است که تا آفتاب طلوع نکرده و از وادی&nbsp; محسر رد نشود و روانه شدن پیش از صبح مکروه (4) است و چون به عرفات متوجه شود این دعا را بخواند:</p> <p>اللهم الیک صمدک و ایاک اعتمدت و وجهک اردت اسالک ان تبارک لی&nbsp;فی&nbsp; رحلتی و ان تقضی&nbsp;لی&nbsp; حاجتی&nbsp;و ان تجعلنی&nbsp;ممن تباهی&nbsp;به الیوم من هو افضل منی .</p> <p></p> text/html 2011-09-20T19:27:21+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده آداب مجلس ختم http://ahkam.mihanblog.com/post/113 <H1> <HR> </H1> <P><SPAN style="COLOR: #8000ff"><STRONG>سنت های نادرستی در حاشیه مراسم عزاداری و ختم شکل گرفته است که وظیفه افراد با ایمان است در برطرف کردن آنها بکوشند. از آن جمله مرسوم است مردم برای مراسم ختم و هفتم و چهلم تابلو و تاج گل هایی تهیه می کنند و برای صاحبان عزا می آورند. یا آن که صاحبان عزا حتماً باید غذا تهیه نموده و از مهمانان پذیرایی نمایند و… .</STRONG></SPAN> </P> <HR> <P></P> <DIV class=GImg><IMG alt=تجملات src="http://img.tebyan.net/big/1390/06/1751452342311622081001137548119250131119216218.gif" align=left></DIV> <P>توجه به این نکته ضروری است که یکی از حکمت های شرکت در مراسم عزاداری آن است که انسان را به یاد خدا و قیامت انداخته و او را از دلبستگی به دنیا بازدارد، حال اگر مراسم ختم، مانند مهمانی باشکوهی برگزار شود که در آن غذاهای رنگارنگ تهیه شده و در اختیار مهمانانی قرار گیرد که خود را آن چنان آراسته اند که گویا به جشنی پا می گذارند، آیا می توان آن را یادآور آخرت دانست؟ و آیا اساساً سزاوار است که مراسم ختم، به همراه پذیرایی باشد؟!</P> <P>”امام صادق (ع) در مجلس گروهی عزادار وارد شده و خطاب به آنان اظهار داشتند: پروردگار، مصیبت وارد شده بر شما را جبران فرموده، به جبران صبر و تحملتان پاداش خوبی به شما داده و شخص متوفی را نیز در سایه رحمت خویش قرار دهد. سپس از مجلس خارج شدند.”‌[1]</P> <P>این روایت نشانگر آن است که باید مراسم را به سادگی برگزار کرده و آشنایان و دوستان به ابراز همدردی بسنده کرده و اگر به دلایلی چون برگرداندن آرامش روحی آنها، تصمیم به حضور بیشتر در کنار آنان دارند، نباید به خانواده مصیبت دیده این اجازه را بدهند که برای پذیرایی از آنها دچار تکلف و دردسر شوند، بلکه باید تلاش کنند که در این مدت، این خانواده ها حتی دغدغه خورد و خوراک خویش را نیز نداشته باشند! امام صادق (ع) می فرماید: ”غذا خوردن نزد مصیبت دیدگان از رفتار و کردار زمان جاهلیت است و سنت اسلامی آن است که غذای آنان از سوی دیگران فراهم شود، همان گونه که پیامبر(ص) در مورد جعفر بن ابی طالب، چنین رفتاری را در پیش گرفت”‌.[2]</P> text/html 2011-09-09T15:39:15+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده احکام پوشش در اسلام http://ahkam.mihanblog.com/post/112 <DIV style="MARGIN: 0cm" align=right> <H2> <HR> </H2> <P> <P></P><STRONG><SPAN style="COLOR: teal"> <DIV class=GImg><IMG alt=پوشش src="http://img.tebyan.net/big/1387/02/1891561269829232478611821415515114812317944.jpg" align=left><SPAN style="COLOR: #004080"> <DIV style="MARGIN: 0cm" align=right><SPAN style="COLOR: #004080">احکام دین مبین اسلام برای زندگی دینوی و اخروی ما برنامه‌های لازم و متعددی را رقم می‌زند، عمل به توصیه‌های دینی سبب می‌شود سعادت ابدی در دنیا و البته در آخرت نصیب آدمی گردد. بر همین اساس نگاه اسلام به مسائل و احکام نگاهی جنسی نیست بلکه نگاهی است با توجه به نوع بشر از زن و مرد. بنابراین احکام اسلامی در گستره‌های مختلف و به خصوص موضوع پوشش و حجاب مبحثی برخاسته از نگاه جامع اسلامی به تأمین سعادت نوع آدمی از زن و مردی باشد. از این رو احکام حجاب و پوشش در اسلام را نباید با نگاه کوته بینانه بر مبنای جنسیتی به نفع یا ضرر گروهی مصادره نمود!</SPAN></DIV> <DIV style="MARGIN: 0cm" align=right><SPAN style="COLOR: #004080"> <HR> </SPAN></DIV></SPAN></SPAN></STRONG><SPAN style="COLOR: black"> <DIV style="MARGIN: 0cm" align=right><SPAN style="COLOR: black">قوانین و احکام اسلامی در نوع پوشش زنان و مردان تابع مصالحی است که تعیین کننده سعادت جامعه و فرد است و گرچه در حدود و قصور آن، تفاوت‌هایی میان زن و مرد لحاظ شده است که البته آن نیز برخاسته از تفاوت‌های واقعی و حقیقی زنان و مردان در روح و جسم است، اما در هر حال جامعه و کل مجموعه انسانی را به هدف غایی مطلوب از نظر اسلامی می‌رساند. </SPAN></DIV></SPAN> <DIV style="MARGIN: 0cm" align=right>در نوشتارهای قبلی به بررسی موضوع حجاب و پوشش در مردان پرداختیم که فارغ از نگاه‌های جنسیتی در اسلام گویای آن بود که جامعه اسلامی ما در بستری از دوری از احکام اسلامی به خصوص در حوزه فرهنگ حجاب و عفاف پیش می‌رود! متأسفانه!! در این نوشتار به جزییات بیشتری از این موضوع یعنی حجاب و پوشش در مردان می‌پردازیم تا ضمن رفع برخی اشکالات و توهمات، زمینه سازی مناسب برای بهبود فرهنگ عفاف در جامعه اسلامی‌مان شود. ان شاء الله.</DIV> <DIV style="MARGIN: 0cm" align=right>&nbsp;</DIV> <H2><FONT size=1>حجاب و پوشش چشم!</FONT></H2></DIV> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV class=SooTitrContent style="TEXT-ALIGN: center">زنان و مردان ملزم به رعایت قوانین پوشیدگی هستند. این پوشیدگی همه اندام‌ها را شامل می‌شود. از جمله چشم. به خصوص در باره مردان به خاطر ویژگی‌های خاص در آنها، توصیه به رعایت حجاب و پوشیدگی در چشم مؤکد می‌باشد</DIV></DIV></DIV> text/html 2011-08-24T07:42:14+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده حکم دود سیگار و اسپری و ... در ماه رمضان http://ahkam.mihanblog.com/post/111 <P> <P> <P></P> <P></P> <P><SPAN style="COLOR: #0080ff"><STRONG>اگر فرد روزه‌داری در کنار یک فرد سیگاری حضور داشت و از ورود دود سیگار به حلق خود مراقبت نکرد، این عدم مراقبت عمدی محسوب شده و افزون بر قضای روزه، کفاره هم دارد.</STRONG></SPAN></P> <P> <HR> <P></P> <H2> <DIV class=GImg><IMG alt="اسپری تنگی نفس" src="http://img.tebyan.net/big/1390/05/687915882781111741402319919215816916178.jpg" align=left></DIV><FONT size=1>اسپری‌های تنگی نفس در ماه مبارک رمضان روزه را باطل می‌کند؟</FONT></H2> <P>اسپری‌هایی که برای تنگی نفس بیماران استعمال می‌شود، مبطل روزه نیست، اما اگر به صورت مایع به گلو برسد، روزه را باطل می‌کند.</P> <P>&nbsp;</P> <H2><FONT size=1>حکم کشیدن سیگار در ماه مبارک رمضان</FONT></H2> <P>دود سیگار حکم غبار غلیظ را دارد و روزه را باطل می‌کند . فقها بنا بر احتیاط واجب کشیدن سیگار در ماه مبارک رمضان را جایز ندانسته و آن را مبطل روزه می‌دانند.</P> <P>اگر فرد روزه‌داری در کنار یک فرد سیگاری حضور داشت و از ورود دود سیگار به حلق خود مراقبت نکرد، این عدم مراقبت عمدی محسوب شده و افزون بر قضای روزه، کفاره هم دارد.</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-08-10T11:44:15+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده نکاتی برای بهرمندی بیشتر از ماه رمضان http://ahkam.mihanblog.com/post/110 </HR> <P></P> <P></P> <DIV class=GImg><IMG alt="ماه رمضان" src="http://img.tebyan.net/big/1390/05/166501131727345701801921732001321813063179.jpg" align=left></DIV> <P>میهمانی خداوند، به معنای اکرام و رحمت خاص الهی بر بندگان است؛ بر اساس روایات، چند موضوع نشان از میهمانی خداوند است که عبارتند از:</P> <P>1. از شب اول ماه رمضان درهای بهشت باز می‌شوند و تا شب آخر بسته نمی‌شوند.1</P> <P>2. از ابتدا تا انتهای ماه رمضان، درهای جهنم بسته می‌شوند.2</P> <P>3. شیاطین در بند و زنجیر می‌شوند تا نتوانند روزه بندگان را خراب کنند.3</P> <P>4. ماه رمضان، ماهی است که اولش رحمت است و وسطش آمرزش گناهان و آخرش آزادی از آتش جهنم؛4 یعنی ما با رحمت الهی به میهمانی دعوت می‌شویم و آمرزیده می‌شویم و در پایان میهمانی به عنوان جایزه و هدیه یادگار میهمانی، از آتش جهنم آزاد می‌شویم.</P> <P>5. شب قدر در این ماه است که ارزش آن از هزار ماه بیشتر است و عبادت در آن، نتایج بسیاری دارد و سرنوشت یک سال بندگان در آن تعیین می‌گردد.5</P> <P>به طور کلی برای بهره برداری از ماه مبارک رمضان، هر کسی باید متناسب با موقعیت شغلی و وضعیت جسمانی و روانی خویش، برنامه ریزی کند. </P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-07-30T13:01:17+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده استخاره، آری یا نه؟ http://ahkam.mihanblog.com/post/109 <P><STRONG><SPAN style="COLOR: green">«استخاره» از جمله مباحثی است که با همه روشنی آن بعضاً افراد در آن دچار اشتباه می شوند و راه و چاه را از هم تشخیص نمی دهند. در این نوشتار می کوشیم مقصود از این موضوع را در معارف اسلامی معین نماییم. </SPAN></STRONG></P> <P></P></HR> <P></P> <H2> <DIV class=GImg><IMG alt=قرآن src="http://img.tebyan.net/big/1390/05/1419661239137231262075717325423905888.jpg" align=left></DIV><FONT size=1>معنای استخاره</FONT></H2> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: teal">«استخاره» در لغت به معنای «طلب خیر» کردن از خداوند متعال است و این طلب خیر کردن با توجه به باورهای مقدماتی و بنیادین در مورد توحید، جایگاه حقیقی خود را پیدا می کند. یعنی طلب خیر کردن از کسی که تمام خیر به دست اوست و هیچ کس جز او مالک هیچ خیری نیست</SPAN></STRONG>. همچنان که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: اللهم لایأتی بالحسنات إلا أنت و لایذهب بالسّیئات الا انت و لاحول و لاقوة الا بالله العلیّ العظیم؛ بار پروردگارا جز تو کسی نیکی ها را محقق نمی کند و گناهان را از بین نمی برد و هیچ تغییر و تبدیل و هیچ نیرو و توانی نیست جز بوسیله خداوند بلندمرتبه و بزرگ. </P> <P>بر همین اساس استخاره در این معنا که معنای حقیقی آن است از مهمترین توصیه های دینی است که به میزان انجام آن بر توکل و ایمان آدمی افزوده می شود و توحید و اعتقاد به یگانگی و وحدانیت الهی در انسان رشد می نماید. چرا که طلب خیر از مبدأ خیر در هستی نشان از آن دارد که جز او نمی تواند خیر را برای آدمی رقم بزند و همه ابزارهای دیگر تنها وسایل تحقق اراده الهی اند.</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-07-24T14:46:43+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده چطور برای نماز صبح بیدار شویم http://ahkam.mihanblog.com/post/108 <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>چرا خداوند متعال نماز صبح را قرار داد ؟ در حالی که اینقدر کار سختی است و در اغلب اوقات قضا می شود؟ خواب دم صبح خیلی شیرین و سنگین است چطور می توان از آن دل کند و مشغول نماز شد؟</STRONG></SPAN> </HR> <P></P> <DIV class=GImg><IMG alt="بیدار شدن از خواب" src="http://img.tebyan.net/big/1390/04/11924949112224221216176149362201521667128197.jpg" align=left></DIV> <P>عامل اصلی و زیربنایی سستی در نماز و خواب ماندن برای نماز صبح و یا هر کوتاهی ای که در زمینه دین و عبودیت پیدا می شود در ضعف ایمان است. البته همه ما کم و بیش از این عارضه رنج می بریم و ایمان کامل برای انسان مومن یک ایده آل و آرزوی نهایی است ولی باید بکوشیم هر چه بیشتر آن را تقویت نماییم. در روایت هست که ایمان ده درجه دارد و وظیفه مومن حرکت در این مسیر و افزودن به این درجات است. گناه بودن در صورتی است که اراده خودش در این زمینه دخیل باشد. </P> <P>اما برای بیدار شدن شرایط ظاهری هم کمک کار است. خواندن نماز صبح در اول وقت آن&nbsp; شاید از نمازهای دیگر مشکل تر باشد ؛ چرا که کندن از رختخواب گرم و لذت خواب در ابتدای راه سخت است ولی نماز گزار می تواند با کمی تمرین و ممارست از منافع سحر و صبح بهره مند گردد و از فیض نماز اول وقت ( بالاخص نماز صبح ) بی نصیب نماند . پیامبر خدا ( صلی الله علیه و آله ) فرمودند : هیچ بنده ای نیست که به اوقات نماز و مواضع خورشید اهتمام ورزد&nbsp; مگر اینکه آسودگی در هنگام مردن و از بین رفتن غم و اندوه ها و نجات از آتش را برایش ضمانت کنم . (میزان الحکمه / ج 7 / ص 3129)</P> <P>&nbsp;از دست دادن سحر خیزی معلول علت های مختلفی می باشد . <STRONG><SPAN style="COLOR: #008000">مهمترین عامل آن این است که انسان به درستی نمی داند هدف زندگی چیست و دین و عبادت چه نقشی در رسیدن به این هدف دارد. کسانی که هدفمند زندگی می کنند و می دانند برای چه باید دین دار بود چه بسا انگیزه بسیار قوی ای در این زمینه دارند و این مشکل را ندارند.</SPAN></STRONG></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-07-20T14:47:00+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده شهادتین http://ahkam.mihanblog.com/post/107 <DIV class=GImg>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt="مسلمان نوجوان " src="http://img.tebyan.net/big/1388/05/451085763391381744016512185225245248176197.jpg" align=absMiddle></A></DIV> <P>اگر کافر شهادتین بگوید، یعنی&nbsp;بگوید: "<STRONG><SPAN><STRONG>اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله </STRONG></SPAN></STRONG>"، مسلمان می شود، و بعد از مسلمان شدن ، بدن و آب دهان و بینی&nbsp;و عرق او پاک است . <P>&nbsp;اگر موقع مسلمان شدن ، عین نجاست به بدن او بوده ، باید برطرف کند و جای&nbsp;آن را آب بکشد. ولی&nbsp;اگر پیش از مسلمان شدن ، عین نجاست برطرف شده باشد، لازم نیست جای&nbsp;آن را آب بکشد.اگر موقعی&nbsp;که کافر بوده ، لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد، نجس است . بلکه اگر د ربدن او هم باشد، بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند. <P><STRONG>اگر کافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلبا مسلمان شده یا نه ،پاک است .ولی&nbsp;اگر بداند قلبا مسلمان نشده ، بنابر احتیاط واجب باید از او اجتناب کرد.</STRONG> </P> text/html 2011-07-14T03:03:08+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده نشانه های ظهور در آیینه روایات http://ahkam.mihanblog.com/post/106 <DIV class=GImg><IMG alt="رعد و برق" src="http://img.tebyan.net/big/1390/04/294922114532142017024619824414015313748.jpg" align=left></DIV> <P><SPAN style="COLOR: #0080ff">ظهور امام زمان(عج) پنج نشانه حتمی دارد و آن عبارتست از: <STRONG>قیام یمنی، خروج سفیانی، ندای آسمانی، فرورفتن سپاهی در یمن و کشته شدن نفس زکیه. </STRONG></SPAN></P> <P>نـشانه های تخلف ناپذیر ظهور امام مهدی علیه السلام که بی هیچ تردیدی مقارن ظهور آن حضرت رخ خواهند داد و ارتباط گسست ناپذیری با آن دارند، پنج نشانه اند. </P> <P>بـرخی از این پنج نشانه، اندکی پیش از ظهور و برخی چند ماه پس از آمدن آن گرامی و برخی اندکی پیش از قیام نجات بخش و جهانی آن حضرت، پدیدار خواهند شد. </P> <P>در ایـن مـورد، روایـات بـسـیـاری وارد شده است که با اندک تفاوت در ترتیب پیدایش این علایم و نشانه ها، آنها را نشان می دهد. نـخست، برخی از روایات را که این علایم پنجگانه را به صورت کوتاه ترسیم می کـنـد مـی آوریـم، آنگاه هر کدام از آن نشانه ها را با توضیحی که در روایات در مورد آن آمده و تفسیر مناسبی که به ذهن می رسد، ترسیم می نماییم. </P> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV class=SooTitrContent style="TEXT-ALIGN: center"> <P>امام صادق علیه السلام&nbsp;فرمود: پیش از قیام قائم، پنج علامت و نشانه مهم در پیش خواهد بود: جـنـبـش مـردم تـرقـی خـواه یـمـنـی، جـنـبـش ارتـجـاعـی سـفـیـانـی، نـدای آسـمـانـی، قتل نفس زکیه و فرو رفتن زمین</P></DIV></DIV> <P>امام صادق علیه السلام در این مورد فرمود: خـمـس قـبل قیام القائم علیه السلام: الیمانی و السفانی و المنادی ینادی من السماء و خسف بالبیداء و قتل النفس ‍ الزکیة.(1) پیش از قیام مهدی علیه السلام <FONT color=#ff0000><FONT size=1><STRONG>پنج رخداد بزرگ</STRONG></FONT> </FONT>در پیش خواهد بود: </P> <P>1 ـ جنبش ترقی خواهانه مرد یمنی، </P> <P>2 ـ جنبش ارتجاعی سفیانی، </P> text/html 2011-07-07T12:29:24+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده احکام مس قرآن http://ahkam.mihanblog.com/post/104 <H2> <DIV class=GImg><IMG alt="قرآن دست" src="http://img.tebyan.net/big/1390/04/20425147031151166791658113317524835135124.jpg" align=left></DIV> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>جنب و زن حائض و قرائت قرآن</FONT></P></H2> <P>جنب یا زن حائض می‌توانند قرآن را قرائت کنند و بر آنان خواندن قرآن حرام نیست، بلکه خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره‌هایی که سجده واجب ندارد، بر جنب مکروه است. [1] همچنین خواندن قرآن برای زن حائض مکروه است. [2].</P> <P>در کراهت قرائت قرآن جنب و زن حائض، تفاوتی بین ماه مبارک رمضان و غیر آن وجود ندارد، البته باید توجه داشت که کراهت در عبادات به معنای برخورداری از ثواب کمتر است؛ یعنی قرائت قرآن زن حائض ثواب دارد، ولی از ثواب قرائت قرآن در زمانی که شخص جنب نیست یا زن پاک است کمتر است. بنابراین اگر شخص جنب یا زن حائض در ماه رمضان یا غیر آن، قرآن بخواند، ثواب می‌برد، امّا مقدار ثواب او نسبت به قرائت قرآن در ایّام دیگر کمتر است.</P> <H2> <P><FONT size=1>سجده‌های واجب قرآن</FONT></P></H2> <P>مطابق فتوای همه مراجع تقلید، بر انسان واجب است بعد از خواندن یا شنیدن آیاتی که سجده واجب دارند، سجده کند.</P> <P>حضرت امام خمینی (ره) در این باره فرموده‌اند:”در هر یک از چهار سوره “و النجم”، “اقرء”، “الم تنزیل” و “حم سجده”، یک آیه سجده است که اگر انسان بخواند یا گوش به آن دهد، بعد از تمام شدن آن آیه، باید فوراً سجده کند و اگر فراموش کرد، هر وقت یادش آمد باید سجده نماید. [3]</P> <P>بعضی از مراجع معظّم تقلید فرموده‌اند: حتّی اگر بدون اختیار به آیه‌ی سجده گوش دهد یا این آیات به گوشش بخورد بنا بر احتیاط واجب باید سجده کند. [۴]</P> text/html 2011-07-01T05:15:29+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده شروط هشتگانه برای شکسته خواندن نماز http://ahkam.mihanblog.com/post/101 <DIV class=GImg>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt=نماز src="http://img.tebyan.net/big/1387/03/2051678712191693164731539252063616526.jpg"></DIV> <P>&nbsp;مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط شکسته بجا آورد، یعنی دو رکعت بخواند: <P><STRONG><SPAN><STRONG>شرط اول: آن که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی&nbsp; نباشد. </STRONG></SPAN></STRONG> <P>کسی&nbsp;که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است اگر رفتن او کمتر از چهار فرسخ نباشد باید نماز را شکسته بخواند بنابر این اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ باشد باید نماز را تمام کند. <P>اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد باید نماز را شکسته بخواند چه همان روز و شب بخواهد برگردد یا غیر آن روز و شب . <P>اگر سفر، مختصری&nbsp;از هشت فرسخ کمتر باشد یا انسان نداند که سفر او هشت فرسخ است یا نه، نباید نماز را شکسته بخواند و چنانچه شک کند که سفر او هشت فرسخ است یا نه، در صورتی که تحقیق کردن برایش مشقت دارد باید نمازش را تمام بخواند و اگر مشقت ندارد بنابر احتیاط واجب باید تحقیق کند که اگر دو عادل بگویند، یا بین مردم&nbsp; معروف باشد که سفر او هشت فرسخ است نماز را شکسته بخواند. <P>اگر یک عادل خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است بنابر احتیاط واجب باید نماز را، هم شکسته بخواند و هم تمام <P>بخواند و روزه بگیرد و قضای&nbsp;آن را هم بجا آورد. <P>کسی&nbsp;که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است اگر نماز را شکسته بخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده باید آن را چهار رکعتی بجا آورد و اگر وقت گذشته، قضا نماید. </P> text/html 2011-06-22T16:28:00+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده نگذارید ماه رجب از دستتان برود، قدرش را بدانید! http://ahkam.mihanblog.com/post/100 <DIV class="Col3 LiH"> <H2> <DIV class=GImg><FONT color=#cc0000><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt=دعا src="http://img.tebyan.net/big/1387/12/11713522514916128941421462221906315425211836.jpg" align=middle/></FONT></DIV></H2></DIV> <DIV class=GImg><FONT color=#000000></FONT>&nbsp;</DIV></STRONG></FONT> <DIV class="Col3 LiH"><FONT color=#cc0000><STRONG>رَجَبٌ شَهرٌ عَظیمٌ یُضاعِفُ اللَّهُ فیهِ الحَسَناتَ و یَمحُو فیهِ السَّیِّئاتَ</STRONG></FONT></DIV> <DIV class="Col3 LiH"><STRONG><FONT color=#cc0000></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV class="Col3 LiH"><STRONG></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV class="Col2 LiH"><STRONG>امام كاظم(سلام الله علیه)</STRONG>: رجب ماه بزرگى است كه خداوند [پاداش] نیكى‏ها را در آن دو چندان می دهد و گناهان را پاک مى‏كند.</DIV> <DIV class="Col2 LiH">&nbsp;</DIV> <DIV class="Col2 LiH">خداوند متعال در همه احوالات رحمتش بر خشمش پیشی دارد اما در زمان های خاصی این رحمت دو چندان می باشد که ما بندگان باید به هوش بوده و نهایت استفاده را ببریم مثل همین ایام مبارکی که در آن قرار داریم ماهی که امام معصوم ما می فرماید خداوند نیکی ها را دو چندان میشمارد و گناهان را پاک می کند پس بیاید همه با هم بشتابیم به سمت توبه و استغفار و کسب فضایل که سودی دو چندان خواهیم برد.</DIV> <DIV class="Col2 LiH">&nbsp;</DIV> <DIV class="Col6 AL LiH">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;خیر و بركت از نگاه قرآن و حدیث - ح 1035</DIV> text/html 2011-06-18T14:03:20+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده تقیه نشان جهانی بودن شیعه http://ahkam.mihanblog.com/post/99 <DIV class=GImg>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt=شیعه src="http://img.tebyan.net/big/1388/12/115115158441632433211117176171253184222242155.jpg" align=absMiddle></DIV> <P>به راستی می توان گفت، تقیه از احکامی است که نشان از پوپایی و جهانی بودن دین مبین اسلام دارد و هر چه در حاقّ و کنه این حکم&nbsp; بالنده، اندیشه شود، جهانی بودن و همه جانبه بودن این آیین الهی بیشتر معلوم می گردد. </P><STRONG><SPAN> <P><STRONG>« ماده تقیه» </STRONG></P> <P></P> <P></SPAN></STRONG>تقیه به زبان ساده همان خودداری و خودنگهداری است.&nbsp; و این کلمه از چه اجزایی اشتقاق پیدا کرده و یا آیا خود مصدری جامد است؟ بحثی نسبتاً تخصصی در لغت دارد که اجمالاً به آن اشاره می شود. </P> <P>عده ای از لغویین می گویند تقوا که مصدری چون تقیه است، از ریشه وَقَیَ گرفته شده است به این نحو که وَقوی بوده و طی اعلال و تغییر بی قاعده ای، به تقوا مبدل گردیده، دلیل این مطلب را کلمات مشابهی می شمرند که در زبان عربی بر سر زبانها رواج دارد و در قرآن نیز یاد شده، مانند کلمه «قنا» که متشکل از دو کلمه "ق" به معنای «نگه دار» صیغه امر است از ماده وقی یقی و"نا" که مفعول آن است یعنی ما را نگه دار و مصدرهایی چون "وقایه" و "وقی" می توانند ریشه کلمه تقیه را معلوم سازند.</P><STRONG><SPAN> <P><STRONG>«نکته»</STRONG></P> <P></P> <P></SPAN></STRONG>اما مطلب در جایی گرفتار خدشه می گردد، جریان از این قرار است که، در کتابهای لغت، مانند "المنجد"&nbsp; تقی یتقی از باب ضرب یضرب و همچنین تقی یتقی از باب علم یعلم که مطابق نقل مرحوم آیه الله مشکینی با چنین وزنی آمده است، تقیه را مصدر باب تقی یتقی معرفی می نماید ، اما صاحب "لسان العرب" مسئله را حل کرده و از قول "ابن بری" گفته است تاء در تمام این باب عوض و بدل از واو است یعنی همه کلماتی که ریشه تقی دارند از مصدر وقایه و یا وقی مشتق شده اند ، پس ریشه تقیه "وقی" است . </P><STRONG><SPAN> <P></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> text/html 2011-06-04T18:10:20+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده مکروهات نماز جماعت http://ahkam.mihanblog.com/post/98 <DIV class=GImg>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt="نماز جماعت" src="http://img.tebyan.net/big/1387/02/20324817672180162223167134652022232349725413.jpg"></DIV> <P>اگر در صف های&nbsp;جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بایستد.</P> <P>مکروه است مأموم ذکرهای&nbsp;نماز را طوری&nbsp;بگوید که امام بشنود.</P> <P>مسافری&nbsp;که نماز ظهر و عشا را دو رکعت می خواند مکروه است در این نمازها به کسی&nbsp;که مسافر نیست اقتدا کند و کسی&nbsp;که مسافر نیست مکروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید.</P> text/html 2011-05-28T18:20:56+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده دلیل استحباب اذان و اقامه http://ahkam.mihanblog.com/post/97 <DIV class=GImg>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt=اذان src="http://img.tebyan.net/big/1388/11/118216177211882296958351084072215201234224.jpg" align=absMiddle></DIV> <P><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>از رسول خدا صلی الله علیه واله پرسیدند: چرا پیش از نماز اذان و اقامه مستحب است، ولی در مورد عبادات دیگر چنین نیست؟</FONT></STRONG></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><STRONG>حضرت فرمود: به خاطر این که <SPAN>نماز، شبیه حالتهای مختلف انسان در قیامت است</SPAN></STRONG>. اذان به <SPAN>«نفخه ی اوّل»</SPAN> شباهت دارد که با نفخه ی اوّل (و دمیدن اسرافیل در صور) همه ی مردم می میرند و از همین جاست که نشستن و سجده کردن بعد از اذان، مستحب است، (سجده اشاره به مرگ و بازگشت انسان به خاک و زمین است) و اقامه ی نماز، شبیه «نفخه ی دوّم» است (که با دمیدن اسرافیل در صور، در مرتبه ی دوّم، مردگان زنده می شوند) که خدای متعال فرمود: <STRONG><SPAN><STRONG>«وَاستَمِع یَومَ یُنادِ المُنادِ مِن مَّکانٍ قَرِیبٍ»<SUP>1</SUP></STRONG></SPAN></STRONG> و گوش فراده و منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیک ندا می دهد.</FONT></FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>و قیام در نماز مانند برخاستن مردم از قبرهاست چنانکه فرمود: <STRONG><SPAN><STRONG>«یَومَ یَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ العالَمین»<SUP>2</SUP></STRONG></SPAN></STRONG> روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند.</FONT></P> text/html 2011-05-23T04:21:00+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده ثواب نماز جماعت http://ahkam.mihanblog.com/post/96 <H1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt="نماز جماعت" src="http://img.tebyan.net/big/1387/02/15971170218247611456215210461988320757241.jpg"></H1> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>مستحب است نمازهای&nbsp;واجب خصوصا نمازهای&nbsp;یومیه را به جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشا خصوصا برای&nbsp; همسایه مسجد و کسی&nbsp;که صدای&nbsp;اذان مسجد را می شنود بیشتر سفارش شده است .</FONT></P><SPAN> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>در روایتی&nbsp;وارد شده است که اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند هر رکعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند هر رکعتی&nbsp;ثواب ششصد نماز دارد و هر چه بیشتر شوند ثواب نمازشان بیشتر می شود تا به ده نفر برسند و عده آنان که از ده گذشت اگر تمام آسمان ها کاغذ و دریاها مرکب و درختها قلم و جن و انس و ملائکه نویسنده شوند، نمی توانند ثواب یک رکعت آن رابنویسند.</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1></FONT></P></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>حاضر نشدن به نماز جماعت از روی&nbsp;بی اعتنایی&nbsp;جایز نیست و سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. </FONT> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند. و نماز جماعت از نماز اول وقت که فرادا&nbsp;یعنی&nbsp;تنها خوانده شود، بهتر است . و نیز نماز جماعتی&nbsp;را که مختصر بخواند، از نماز فرادا&nbsp;که آن را طول بدهند، بهتر می باشد.</FONT></P> <P><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1></FONT></STRONG>&nbsp;</P> text/html 2011-05-14T16:36:49+01:00 ahkam.mihanblog.com حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده نماز احتیاط http://ahkam.mihanblog.com/post/95 <DIV class=GImg>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt=نماز src="http://img.tebyan.net/big/1387/03/1471018756209105612481611781552434821421088.jpg"></DIV> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>کسی&nbsp;که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سلام نماز باید فورا نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به </FONT> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>رکوع رود و دو سجده نماید. پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد، و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده یک رکعت دیگر مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد. </FONT> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد، و احتیاط واجب آن است که سوره حمد و "بسم الله " آن را هم آهسته بگوید. </FONT> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازی&nbsp;که خوانده درست بوده، لازم نیست نماز احتیاط را بخواند، و اگر در بین نماز </FONT> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>احتیاط بفهمد، لازم نیست آن را تمام نماید. </FONT> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1>اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعت های&nbsp;نمازش کم بوده، چنانچه کاری&nbsp;که نماز را باطل می کند انجام نداده، باید آنچه از نماز را که نخوانده بخواند و برای&nbsp;سلام بی جا دو سجده سهو نماید، و اگر کاری&nbsp;که نماز را باطل می کند انجام داده، مثلا پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره بجا آورد.</FONT></P>